عوامل مکانیکی عامل ۹۰ درصد بروز کمر درد هستند، در حالی که تنها ۱۰ درصد کمر دردها با علت التهابی بروز می کنند.

به گزارش ایسنا دردهای ناحیه کمر به دلیل وجود عوامل مکانیکی در ۹۰ درصد موارد و عوامل التهابی در ۱۰ درصد موارد بروز می کند که در سنین ۳۵تا۵۵ سالگی شیوع بیشتری دارد.

شیوع کمردرد در افرادی که ورزش های مناسب داشته باشند کمتر از افرادیست که ورزش نمی کنند علت این امر را احتمالاً در رابطه با قوی تر شدن عضلات در رابطه با ورزش می دانند.

طبق اعلام پزشکان بخش روماتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برخی عوامل شغلی مانند نامناسب بودن وضعیت نشستن (صندلی)، ایستادن، راه رفتن، کارکردن، نامناسب بودن وضعیت خوابیدن در بروز کمر درد تاثیر گذارند.

کمردردهای با عامل التهابی با انجام فعالیت و حرکت بهتر می شود در حالی که با استراحت شدت درد بیشتر خواهد شد.این امر در کمر درد های عامل مکانیکی کاملا بر عکس است به نحوی که با حرکت و فعالیت بیشتر شده و به دنبال استراحت کاهش می یابند.

تشخیص کمردرد به صورت عکسبرداری با انجام رادیوگرافی با اشعه x ممکن می شود که به صورت خوابیده، ایستاده و دینامیک انجام می گیرد و MRI به علت حساسیت بالا و نداشتن عوارض جانبی در صورت نیاز، در تشخیص فتق های دیسکی کاربرد دارد.

به طور کلی نوع درمان در هر فرد بسته به مرحله بیماری، شدت علایم و زمینه روحی فرق می کند. کمردردهای حاد کوتاه مدت هستند و در ۹۰ تا ۸۰ درصد موارد با کاهش فعالیت فیزیکی و یا استراحت، دارودرمانی خوب می شوند و تنها در ۳ تا ۱ درصد موارد نیاز به جراحی دارند.