محققان دانشگاه ادينبورو در اسكاتلند در حال انجام آزمايشهاي علمي بر روي قرصي هستند كه گفته مي شود متوسط عمر انسان را تا

120 سال افزايش مي دهد.

به گزارش روزنامه ديلي ركورد اين مطلب از سوي استيو پاركينسون رئيس شركت داروسازي آمريكايي سرمديكس اعلام شد. وي اصالتا

اسكاتلندي است.
سازندگان اين دارو مدعي هستند كه محصول آنها نشانه ها و عوارض سالخوردگي را با ترميم و بازسازي ساز و كار سيستم طبيعي

دفاعي بدن به تأخير مي اندازد.متوسط عمر كنوني افراد در انگليس 75 سال است.


اين قرص حاوي ويتامين ايپنديمين است كه در حالت طبيعي توسط مغز توليد شده و بدن انسان را براي ساخت آنتي اكسيدانتهاي ضد

بيماري تحريك مي كند.از آنجا كه مصرف ميوه ها و سبزيجات بطور طبيعي چنين اثري را بر بدن انسان دارند، سازندگان اين قرص مدعياند

تأثير هر قرص ساخت آنها مشابه مصرف روزانه 30 پوند ( هر پوند برابر 375/6 گرم) ميوه و سبزي تازه است.رئيس شركت داروسازي

سرمديكس گفت: هر كسي با خوردن يك عدد از اين قرصها احساس نشاط و انرژي مضاعف خواهد كرد.پاركينسون افزود: به اين ترتيب

بجاي ارايه مواد شيميايي به افراد، ما به آنها يك داروي كاملا طبيعي معرفي خواهيم كرد.پژوهشگران دانشگاه ادينبورو در اسكاتلند

آزمايشهاي علمي خود بر روي اين قرص با بررسي تأثير آن بر بيماريهاي دستگاه تنفسي انسان آغاز كرده اند.
يكي از استادان اين دانشگاه گفت: اين قرص تأثيرات قابل توجهي بر درمان بيماري آلزايمر و عوارض ناشي از سكته هاي مغزي نيز دارد.
پروفسور بيل مك ني افزود: در صورت مثبت بودن نتايج تحقيقات اخير مشخص خواهد شد كه اين قرص نه تنها در درمان بيماريهاي ريوي

مؤثر است، بلكه براي درمان تمامي بيماريهايي كه فشارهاي اكسيداتيو نقشي در آنها بازي مي كند، مؤثر است.