تحقيق نشان داد استفاده از تلفن همراه پيش از رفتن به رختخواب ، باعث بدخوابي مي شود.
به گزارش" 3 نقطه" و به نقل از "عرب آنلاين" ، محققان آمريكايي مركزكارولينسكا و دانشگاه هاي وين اوباسادا و وين استايت در ديتروت با بررسي۳۵ مرد و ۳۶ زن دريافتند اشعه هاي ناشي از تلفن همراه بر انسان تاثير منفيمي گذارد.
نيمي از كساني كه مورد بررسي قرار گرفتند از اشعه هاي مذكور رنج بردند.
اين اشعه ها باعث مي شود شخص نتواند به سرعت به خواب برود و در خلال خواب نيز خواب هاي آشفته ببيند.
محققان گفتند اغلب جواناني كه پيش از خواب از تلفن همراه خود استفاده مي كنند از سردرد و بدخوابي شكايت دارند.