به گزارش خبرگزاري رسمي كره شمالي (KCNA)، طرح دو ساله ي مبادلات فرهنگي وعلمي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق دمكراتيك كره، امروز (پنجشنبه)در پيونگ يانگ به امضاي دولت هاي دو طرف رسيد.خبرگزاري شينهوا به نقل ازخبرگزاري كره و از مبدا پيونگ يانگ گزارش داد: اين طرح كه اجراي آن برايسال هاي 2010 تا 2012 در نظر گرفته شده است، توسط "جون يونگ جين"، معاونرييس كميته روابط فرهنگي كره شمالي با كشورهاي خارجي، و "محمدعلي فتحالهي"، معاون آسيا - اقيانوسيه وزارت امور خارجه ايران، به امضا رسيد.هنوز مفاد خاص اين توافقنامه منتشر نشده است.
هياتي از وزارت امور خارجه ايران روز چهارشنبه وارد پيونگ يانگ، پايتخت كره شمالي است.