گوگلبرای نخستین بار آمار مربوط به درخواست دولت های مختلف برای دریافتاطلاعات کاربران و سانسور محتویات جستجوگر این شرکت را منتشر کرده است.

بهگزارش شبکه خبر، بر اساس اطلاعات منتشر شده، برزیل، آمریکا و انگلیسبیشترین درخواست را از گوگل برای دریافت مشخصات کاربران داشته اند.

انتشار این اطلاعات با راه اندازی ابزار جدید گوگل برای شفاف سازی در تعامل دولت ها با این شرکت همراه شده است.

گوگل اطلاعات مربوط به درخواست های دولت چین را منتشر نکرده است، زیرا این آمار در چین اسرار دولتی تلقی می شود.

گوگل ماه گذشته به علت اختلاف با دولت چین بر سر سانسور محتوای اینترنت، به فعالیت موتور جستجوگر خود در این کشور پایان داد.

آمار منتشر شده نشان می دهد : دولت برزیل با 3663 درخواست، بیشترین اطلاعات کاربران را از گوگل دریافت کرده است.

دولت های آمریکا و انگلیس به ترتیب با 3580 و 1160 درخواست به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند.

اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می دهد برزیل بیشترین درخواست را برای حذف مطالب "نامناسب" از موتور جستوجوگر گوگل داشته است.

بر این اساس ، برزیل در شش ماه دوم پارسال در 291 مورد خواستار حذف مطالب مشخص شده از نتیجه جستجوی کاربران در گوگل شده است.

آلمان ، هند و آمریکا به ترتیب در رده های دوم تا چهارم در این زمینه قرار دارند.

مسوولانشرکت گوگل می گویند : در حال حاضر چهل کشور محتوای جستجوگر گوگل راسانسورمی کنند و این در حالی است که این عمل در سال 2002 تنها به چهارکشورمحدود می شد.

منبع: خبر آنلاين

به نظر شما جايگاه ايران تو اين ليست كجاست؟؟؟؟؟؟؟
يعني ايران كمتر از برزيل و آمريكا سانسور ميكنه؟؟؟؟؟