[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
گوگرد را همه به خوبي مي شناسيم. گوگرد عنصري است زرد رنگ كه به صورتطبيعي در معادن زيرزميني يافت مي شود و عجيب اين كه اين عنصر به طرز شگفتانگيزي با زندگي همه ي ما عجين شده است. البته منظور تاثيرات آتش زاييآن نيست بلكه اثرات درماني آن بر روي بدن ما است. البته هيچ گاه گوگرد درگذشته به صورت خالص يا ضماد براي مشكلات پوستي به كار نرفته است اما اگراز چشمه هاي آب معدني حرفي به ميان بيايد كمتر كسي است كه يك بار بدن خودرا به دست تواناي آن ها نسپرده باشد. ممكن است شما جزء آن دسته اشخاصيباشيد كه به اين مسائل اعتقاد ندارند و يا اصولا موقع بيمار شدن به دكترمراجعه مي كنند اما حتما يك بار براي تفريح هم كه شده به همراه خانوادهسري به اين چشمه ها زده ايد و دعاي خير مادربزرگ و پدربزرگ تان را برايخود خريده ايد.

آري گوگرد از ديرباز درمان بخش بيماري ها بوده است و كم نبودند كساني كههر ماه به صورت منظم در اين چشمه ها ساعتي را لم مي دادند و همراه باماساژ و حركات آرام دست ها، پاها و كمر، به درمان آرتروز مفاصل و خشكي وسفتي عضلات شان كمك مي كردند آن ها مي دانستند كه با اين برنامه ي منظمخواهند توانست چند هفته و يا حتي چند ماهي از اين دردهاي طاقت فرسا رهايييابند. پس رنج سفر را به جان مي خريدند و تپه ها و كوه هاي صعبالعبوررا پشت سر گذاشته و فرد را به اين چشمه هاي آب گرم مي رسانيدند. جالبتر آن كه اين افراد معمولا از وجود گوگرد و تاثيرات معجزه آساي آن خبرنداشتند و تنها وجود اين آب زلال و گرم كه از دل كوه ها مي جوشيد راسكوي درمان خود مي پنداشتند.

برخي نيز پا را فراتر گذاشته و اين آب را حاصل انرژي هاي درون زمين ميدانستند. اولين كسي كه شايد در تاريخ طب پرده از اين راز برداشت "ساموئلهانمان " آلماني بود. شايد قبل از او نيز ديگر پزشكان به اينتاثيرات درماني گوگرد پي برده بودند اما اين " هانمان " بود كه توانستگوگرد را تخليص كرده و آن را به صورت خوراكي در درمان بيماري هاي خاص بهكار برد.

يكي از خواص معجزه آساي گوگرد، درمان بيماري هاي پوستي و به خصوصبثورات، خارش، كهير و تورم هايي بود كه به بروز جوش و تاول منجر مي شد.او به تجربه دريافت اين بثورات به ظاهر ساده و كم اهميت در صورتي كه بهدرستي درمان نشوند قادر هستند طي سال هاي بعد فرد را به بيماري هاي جديتري مبتلا سازند. توجيه او در اين زمينه با توجه به دانش آن روز بسيارجالب توجه بود. او اعتقاد داشت بدن ما از چند لايه تشكيل شده است كه درونيترين و مركزي ترين اين لايه ها همان جان ما است و پس از آن به ترتيبلايه هايي نظير فكر، منطق، احساسات و پس از آن مغز، قلب، استخوان ها،عضلات و ... قرار دارند. خارجي ترن لايه نيز پوست ما مي باشد.

به اين ترتيب تمامي عوامل بيماري زا براي اين كه بتوانند فرد را بيماركنند بايد جان او را گرفتار كنند. اما جان، تمامي مصائب و مشكلاتش را بهصورت علائم جسمي و روحي بروز مي دهد. او اعتقاد داشت بدن ما قادر استبيماري ها را از ارگان هاي پُراهميت تر به اندام هاي كم اهميت ترانتقال دهد. بنابرين خطر كمتري بدن را تهديد خواهد كرد. به طور مثال وقتيكسي دچار شوك روحي رواني مي شود اين شوك مي تواند باعث ايست قلبي يامغزي او شود. اما بدن ما اين شوك را به پوست سر منتقل كرده و تكه اي ازموها به صورت سكه اي ريزش مي كنند، اين جا است كه فرد از مرگ حتمي نجاتپيدا مي كند اما يك تكه از موهايش مي ريزد. بنابراين براي درمان بيماريهاي پوست و مو بايد ريشه ي بيماري را از اندام هاي داخلي تر و يا روح وروان بيمار جستجو كرد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اما متاسفانه خيلي از پزشكان عادت دارند وقتي بيماري با مشكلات پوست و مومراجعه مي كند، بيماري او را به صورت نامناسبي سركوب كرده و بيمار را بهصورت موقتي از مشكلات سطحي اش خلاص مي كنند غافل از اين كه بدن كه درتخليه مصائب دروني خود به اين طريق ناموفق مانده است اين مشكلات را بهصورت جدي تري بروز مي دهد. بنابراين بيمار پس از بهبود ضايعات پوستيدچار سردرد يا مشكلات گوارشي يا مفصلي مي شود.

" هانمان " براي درمان ريشه اي بيمارانش تلاش بسياري كرد و بالاخرهدريافت بهترين دارويي كه مي تواند بيماري هاي پوستي بيمارانش را به صورتريشه اي درمان كند گوگرد است؛ چرا كه بيمار پس از درمان مناسب، به مشكلاتعمقي تر مبتلا نمي شد و بيماري پوستي اش ديگر هيچ گاه عود نمي كرد. اوبه تجربه دريافت كه مصرف خوراكي گوگرد توان دار شده، مي تواند در درمانساير بيماري ها نظير آرتروز مفاصل، مشكلات گوارشي، مشكلات روحي و روانينيز اثر بخش باشد. تأثيرات مفيد گوگرد آن قدر زياد بود كه او كتابي چندينصفحه اي را در اين باب نوشت و گوگرد را "شاه داروي هوميوپاتي" ناميد.

امروزه با گذشت حدود ۲۰۰ سال پس از كشف سولفور، پزشكان هوميوپات خوب ميدانند كه اين ادعا بي محل نيست؛ به گونه اي كه مي توان گفت هيچ فرديدر دنيا وجود ندارد كه در طول درمان خود دست كم يك بار به گوگرد نيازمندنشده باشد. گوگرد را به راحتي مي توان در مواد غذايي شناسايي كرد. بوي بدو تند آن، اين عنصر را به يكي از بدبو ترين عناصر تبديل كرده است. پياز،سير، تره كوهي و تمامي گياهاني كه چنين بوي دارند حتما كمي گوگرد را درساختمان خود دارند. جالب اين كه تركيب آن با مواد اسيدي باعث توليد اسيدسولفوريك مي شود كه بويي بسيار متعفن تر و مشمئزكننده تري دارد كه همانبوي چاه هاي فاضلاب است.

در تاريخ آمده است شيخ بهايي از اين گاز بد بو و به ظاهر بي فايده برايسوخت حمام خزينه هاي معروف اصفهان بهره مي برده است. او با ساختن سيستميشبيه اگوي امروزي از چاه هاي فاضلاب به خزينه حمام توانسته بود روشن بودندائمي مشعل اين خزينه را تضمين كند كه باعث حيرت توريست هاي اروپايي شدهبود؛ چرا كه آن ها تصور مي كردند شيخ بهايي با دانش خود توانسته اتم رابشكافد و به انرژي نامحدودي دسترسي پيدا كند در حالي كه اين مشعل هميشهروشن گاز اسيدسولفيدريك بود.

گوگرد عنصري است كه در جدول تناوبي در زير گروه اكسيژن قرار گرفته است.اين عنصر شناخته شده در بسياري از مواد آلي و خصوصاً پروتئين ها نقشساختماني دارد به گونه اي كه وجودش باعث افزايش استحكام پروتئين مي شود.اين امر باعث مي شود بيشتر بافت هاي محافظتي بدن نظير پوست، مو و ناخنبراي استحكام بيشتر خود از پروتئيني با نام " كراتينين " استفاده كنند كهدر ساختمان خود حاوي مقادير زيادي گوگرد است.

جالب آن كه افزايش ميزان گوگرد در هر كدام از انواع كراتينين ها باعث ميشود آن نوع خاص از كراتينين سفت تر و محكم تر شود و اين راز استحكامموها و ناخن هاي شما است. امروزه گوگرد به مدد دانش چندين هزار ساله بشردوران طلايي خود را سپري مي كند.

البته فرم محلول در آب و الكل آن، كه به طريقه خاصي توان دار شده باشدبيشترين كاربرد را در طبابت دارد انواع بيماري هاي پوست، مو و ناخن خصوصاضايعات پوستي خارش دار، عفوني، انواع مشكلات گوارشي خصوصاً سوزش، نفخ وترش كردن معده و يبوست، انواع مشكلات مفاصل خصوصاً آرتروز مفاصل، انواعمشكلات روحي و رواني، همه و همه در دورهاي از درمان خود تشنه تجويز گوگردهستند.

اما فرم هاي ديگر گوگرد نيز در حوزه طبابت كاربرد دارند. امروزه كمتر كسيرا مي توان يافت كه پوست چرب و آكنه اي داشته باشد و در دوره اي ازدرمان خود از صابون هاي گوگردي استفاده نكرده باشد. متاسفانه استفادهناصحيح از اين صابون ها باعث شده خواص معجزه آساي آن تحت الشعاع قراربگيرد چرا كه در اين صابون ها معمولا پوست فرد را خشك و حساس مي كنند،بنابراين افرادي كه پوست خشك و تحريك پذيري دارند نبايد از صابون گوگرددار استفاده نمايند. در ساير موارد نيز بهره گيري از اين صابون نبايد بيشاز يك بار در روز انجام شود.

آرايشگران نيز با گوگرد دوستي ديرينه اي دارند؛ چرا كه آن ها مي دانندتركيبات گوگرد در صورتي كه تحت شرايط خاص با موهاي مجعد مشتريان شان درتماس قرار گيرد مي تواند فرموهاي آن ها را باز كند، هر چند اين صافيموقتي است و پس از گذشت چند ماه به حالت اول باز مي گردد اما آن قدرخوشايند است كه برخي حاضر هستند چند ماه ديگر باز هم براي تجربه اين حالتخوشايند به آرايشگران مراجعه نمايند.

دكتر مهرداد اخوان بهبهاني
ماهنامه ي دنياي سلامت