آدامس جویدن را یونانیان، به مردمان شناساندند. آنها صمغ یا رزین درختmastic یا mastiche را می جویدند. این صمغ را بیشتر زنان یونانی میجویدند. آنها برای تمیز کردن دندان ها و خوش بو کردن تنفس، از این صمغ هااستفاده می کردند.

در حدود سال ۵۰ بعد از میلاد، یک داروساز یونانی به نام Dioscorides اولین کسی بود که پودر mastiche را به جهانیان شناساند.

بعدها، انگلیسی ها از پوست نوعی درخت کاج به عنوان صمغ استفاده کردند.

درسال ۱۸۶۰، این صمغ ها به آمریکا برده شد و در آنجا یک تکنسین دندانساز بهنام آلفرد آدامز، سعی در ساخت یک نوع ماده ی لاستیک مانند از این صمغ هاکرد و بدین وسیله بود که آدامس شناخته شد.دکتر آدامزبرای بهتر کردن آدامس ها، خودش آنها را می جوید و به اصطلاح آزمایش می کردو آنهایی که خوب بودند را در مغازه ای که به همین منظور باز کرده بود، میفروخت.

امروزه آدامس های متنوعی در بازار یافت می شود.

به طور کلی، آدامس از پنج ترکیب عمده ساخته شده است:

۱- صمغ ۲- شیرین کننده ۳- نرم کننده ۴- طعم دهنده و رنگ دهنده 5- مواد نگاه دارنده.
ترک سیگار به وسیله آدامس

محققانبه این نتیجه رسیده اند که جویدن آدامس باعث دریافت کمتر نیکوتین می گردد.بنابراین اگر می خواهید سیگار را کنار بگذارید، آدامسی که دارای نیکوتیناست را بجوید، زیرا به این وسیله شما می توانید از نشانه های ترک سیگارنظیر: خستگی، بیقراری و گرسنگی در امان باشید. علاوه بر آن کم کم سیگارکشیدن را فراموش می کنید و چه بسا ممکن است به جای آدامس های نیکوتین دار، آدامس های بدون قند را بجوید که در این صورت سلامتی خود را تضمین میکنید.
تاثیر آدامس بر دندان ها

عموم مردم بر این باورند کهجویدن آدامس برای سلامتی دندان ها مضر است. با این وجود بسیاری ازدندانپزشکان به مردم توصیه می کنند بعد از غذا، آدامس های بدون قند بجوند.
دندان

لازمبه توضیح است که در ساخت آدامس های بدون قند، از قندهای مصنوعی مانندآسپارتام و یا گزیلیتول استفاده می شود که جزو شیرین کننده های کم کالریهستند.

فرآیند پوسیدگى دندان با تولید اسید شروع مى شود که ناشى ازمتابولیسم باکترى ها در پلاک دندانى است. جویدن آدامس بعد از غذا باعثکاهش مقدار اسید پلاک می گردد، لذا از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.

پلاکدندان یک توده ی بى رنگ و چسبناک از میکروارگانیسم ها و پلى ساکاریدها استکه در اطراف دندان تشکیل مى شود و به دندان ها و لثه مى چسبد. پلاک باعثپرورش باکترى تولید کننده ی اسید در دهان می شود.
عملکرد بزاق با جویدن آدامس

جویدنآدامس باعث تولید بزاق می شود و بزاق عامل بیرون انداختن باکتری های دروندهان می باشد. همچنین بزاق دارای کربنات هیدروژن می باشد که باعث خنثیکردن باکتری های دندانی یا همان پلاک ها می گردد. برای همین است که بعضیاز خمیر دندان ها دارای کربنات هیدروژن می باشند.

بزاق همچنین دارای عناصر معدنی از قبیل: کلسیم، فسفات و فلوراید می باشد. تمام این عناصر باعث استحکام دندان می شوند.

یکیاز ترکیبات بزاق، آنزیمی است که موجب تسریع هضم کربوهیدرات ها در دهان میشود، بنابراین کربوهیدرات ها خیلی زود وارد مری می شوند و مدت زمان کمتریبا دندان ها در تماس هستند که این خود به حفظ سلامت دندان ها کمک می کند.
تاثیر آدامس بر حافظه

یکیدیگر از خواص آدامس جویدن این است که باعث افزایش تمرکز و هوشیاری می شود.ثابت شده است که جویدن، باعث تحریک قسمتی از مغز به نام " هیپوتالاموس" میگردد. هیپوتالاموس، باعث آزادسازی هورمونی می شود که در بیداری و هوشیاریموثر است.

جویدن آدامس باعث تقویت حافظه و افزایش ضریب هوشی (IQ)می شود. افرادی که آدامس می جوند، بهتر اسامی را به خاطر می آورند و حافظهقوی تری دارند.

به خاطر آنکه جویدن آدامس باعث افزایش ضربان قلب میگردد، پس مغز اکسیژن بیشتری دریافت می کند و این باعث افزایش ادراک وشناخت می گردد.
تاثیر آدامس بر وزن

جویدن آدامس، باعث از بینرفتن ۵۰ کیلو ژول انرژی در هر ساعت می شود. بدین ترتیب اگر فردی در تمامروز آدامس بجود، حدود ۵ کیلوگرم در سال از وزن خود می کاهد.

امااین روش کم کردن وزن خوب نیست، زیرا دیده شده افرادی که دائما در حالجویدن آدامس هستند، دچار بیماری دردناکی در فک به نام temporomandibularjoint disorder می گردند.
آدامس و اثر آن در جراحی روده

محققانانگلیسی گفته اند، جویدن آدامس بعد از عمل جراحی روده، روند بهبودی راتسریع می کند، زیرا باعث سرعت بخشیدن به عملکرد روده می گردد.

دیدهشده است، افرادی که عمل جراحی روده را انجام می دهند و بعد آدامس می جوند،سریع تر گاز روده را خارج می کنند و حرکات روده ای در آنها سریع تر انجاممی شود.
خواص دیگر آدامس جویدن

آدامس جویدن باعث کاهش تنش و استرس می شود.

از سوزش قلب و برگشت اسید معده یا برگشت غذا جلوگیری می کند.

باعث خوشبو شدن دهان می شود.
نکته جالب توجه:

اگرآدامس تان را قورت دادید، نگران نباشید، زیرا تمامی ترکیبات آدامس طیمراحلی در دهان، معده، روده کوچک و روده بزرگ هضم می شوند و در آخر از بدندفع می گردند، یعنی آدامس در معده تان باقی نمی ماند.
مریم سجادپور- کارشناس علوم تغذیه