يك مخترع ايراني در گفتوگو با فارس:
نوع جديدي از هواپيماهاي بدون سرنشين طراحي ميشود

خبرگزاريفارس: يك مخترع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات از طراحي و ساخت نوع جديدياز هواپيماهاي بدون سرنشين با قابليت پرتاب با دست خبر داد.

جلالمالمير در گفتوگو با خبرنگار علمي خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر گفت:كار طراحي اين نوع هواپيما حدود 5 ماه ديگر به اتمام ميرسد و نمونهآزمايشگاهي آن ساخته ميشود.
وي افزود: تا زماني كه كارهاي تحقيقاتياين پروژه كامل نشود نميتوان جزئيات بيشتري در مورد آن ارائه داد، امابزودي اطلاعات كاملتري در مورد ويژگيها و تواناييهاي اين هواپيما منتشرميشود.
مالمير تصريح كرد: اين طرح كاملكننده طرح هواپيماي بدونسرنشين پرستو با قابليت پرتاب با دست است كه قصد داريم به محض كامل شدنطراحي، آن را به توليد انبوه برسانيم.

انتهاي پيام/ك
منبع: خبرگزاری فارس