دنياي موبايل و كامپيوتر؛
فروش تراشههاي 6 هستهاي ايامدي آغاز شد


خبرگزاريفارس: نسل آتي پردازندههاي شركت AMD براي رايانههاي روميزي با 6 هستهپردازشگر مجزا كه Phenom II X6 نام دارد، پيش از عرضه رسمي توسط شركت AMDدر برخي فروشگاههاي اينترنتي عرضه شده است.
بهگزارش فارس به نقل از پيسيورلد، فروشگاه اينترنتي Provantage هماكنونفروش مدل 1090T از اين پردازنده شش هستهاي كه با سرعت 2/3 گيگاهرتزفعاليت ميكند و شامل 9 مگابايت حافظه كش(Cache) از نوع L3 ميشود را آغازكرده است. اين تراشه با نام Phenon نيز شناخته ميشود و قيمت آن درفروشگاه اينترنتي مذكر 50/318 دلار اعلام شده است.
فروشگاه اينترنتيديگري به نام Howard Technology نيز همين تراشه را با قيمت 350 دلار بهفروش ميرساند. اين مركز همچنين پردازنده ديگري از شركت AMD را به فروشگذاشته است كه 6 هسته پردازشگر مجزا دارد.
اين پردازنده با نامPhenom II X6 1055T شناخته ميشود و سرعت آن 8/2 گيگاهرتز اعلام شده است وشامل 6 مگابايت حافظه كش است. قيمت اين پردازنده در فروشگاه Howardهماكنون 240 دلار است.
تراشههاي 6 هستهاي اينتل در فروشگاههايغيراينترنتي نيز راه يافتهاند. به عنوان مثال، سايت اينترنتي ExpReviewدر گزارشي جديد اعلام كرده است كه يكي از تراشههاي 6 هستهاي AMDهماكنون در يك فروشگاه چيني به فروش ميرسد.
اين محصول قيمتارزانتر از تراشههاي 6 هستهاي Core i7-980X اينتل با سرعت 33/3گيگاهرتز دارد. تراشههاي 6 هستهاي اينتل كه ماه گذشته براي نخستين باروارد بازار شدند، تا تاريخ 28 ماس به قيمت 999 دلار فروخته شدند.فروشگاههاي اينترنتي نيز اين تراشهها را هماكنون با قيمت 1000 دلار بهفروش ميرسانند.
شركت AMD اعلام كرده است كه اواخر ماه جاري ميلاديبه صورت رسمي نخستين تراشههاي 6 هستهاي خود براي رايانههاي روميزي راروانه بازار خواهد كرد.

منبع: فارس