از سنگ مرمر هم گوشی ساخته شد!

شرکت کانادایی Mobiado سازنده گوشی های تلفن همراه تجملاتی جدیدترین محصول خود را با بدنه ساخته شده از سنگ مرمر رونمایی کرد.

بهگزارشایسنا گوشی CPT001 از یک قطعه سنگ مرمر و حروف حکاکی شده و پرشده ازطلاساخته شده است. صفحه نمایش لمسی این گوشی از یک قطعه بزرگ یاقوت ودکمه هایاین گوشی نیز از طلای جامد ساخته شده است.


CPT001کهجزئیات قیمت یا زمان ارائه آن اعلام نشده است از نظر ویژگی های درونیمانندگوشی های دیگر است اما از نظر ظاهری بسیار متفاوت است و Mobiado آنراقصیده مجسمه های عظیم ساخته شده از سنگ مرمر دوران رنسانس عنوان کردهاست.