ضربه الکترومغناطیس
EMP (eng. Electromagnetic Pulse)
این تخریب کننده الکتریکی که در ارتفاعات بالای 30 کیلومتر سطح زمین رخ میدهد. باعث تششع اشعه گاما حاصل از شبه انفجار هسته ای که با اتم های جو برخورد کرده و از آن الکترون ها جدا می شوند. و جریان مغناطیسی حاصل از الکتریسیته و دیگر ذخیره های دیگر آن است و در این هنگام با کمک حوزه مغناطیسی اثر متقابل زمین جریان الکتریکی بوجود می آید. در آن هنگام تششعات با قدرتی تشکیل می گردد. که مکانیسم آن شبیه دینام است که در آن جریان یونی از اتم انفجار هسته ای می آید.
با ایجاد تغییرات حوزه الکتریکی میدان مغناطیسی شکل می گیرد که دوباره حوزه الکتریکی : تششعات الکترومغناطیسی در حوزه های الکتریکی و مغناطیسی به حالت گسترش مبدل می گردد که در سطح زمین باعث شکلگیری انفجار قدرتمندی می گردد که تاثیر و مقاومت طولانی نیز دارد.
در این وضعیت آنتن ها و خطوط برق و تلفن که به الکترومغناطیس امکان عبور می دهد که خود باعث تاثیر گیری با به عبارتی باعث تخریب و قطع برق و تلفن می گردد و در مناطقی که فیوزهای قدرت وجود دارد باعث آتش سوزی می گردد.
به این گونه انفجار حاصله الکترومغناطیس می گویند.
(E-Bomb)
خصوصیات ضربه الکترومغناطیس
یا ضربه الکترومغناطیس معمولا در فواصل 20 تا 40 کیلو متری سطح زمین در ارتفاعات شکل می گیرد که در فاصله کمتر از میکرو ثاثیه پس از وقوع انفجار باعث جدا سازی الکترون ها می گردد که در EMP
شکل میگیرد.HEMP و EMP مرحله
بعد انفجار اشعه گاما به سمت یون کره جو اوج می گیرد که در اثر گرما اشعه و حوزه مغناطیسی زمین جریان الکتریسیته به وجود می آید که در این هنگام در مدتی 10 تا 20 دقیقه
MHP به EMP
تغییر می یابد.
در هنگام ایجاد الکترومغناطیس در طیف محدوده 100 مگا هرتز تشکیل می گردد و یا به عبارتی در محدوده امواج رادیویی که قدرت الکترومغناطیس 50 کیلو ولت بر متر است و ضربه انفجار از نقطه افق باقیمانده به جای می گذارد که در مدت 5 نانو ثانیه و 20 تا 60 نانو ثانیه تاثیر ار مقصد به طول می انجامد.
SREMP (eng. Small Region EMP )
این انفجار تا منطقه 38 کیلومتری را تحت تاثیر قرار داده که نزدیک یک مگا تن است. که شاید بتوان گفت قدرتی معادل 10 به توان 5 ولت بر متر و 4000 آمپر است که در مدت 0.1 ثانیه به طول می انجامد.
از این وسیله برای انهدام و از کار انداختن وسایل الکتریکی نقطه مورد نظر استفاده می گردد.
برای مقابله با ضربه الکترومغناطیس از
Faraday cage
که جریان الکترومغناطیس را از خود عبور نمی دهند استفاده می گردد.

از ویکی پدیا