یک دختر اهل کرواسی پس از تصادف به کما رفت و بعد از به هوش آمدن به زبان آلمانی صحبت می کرد.
بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی میل،"ساندرا رالیک" در پیتصادفرانندگی به کما رفت و پس از 24 ساعت به هوش آمد اما زبان مادری خودشرایادش رفت ولی زبان آلمانی را مانند زبان مادری خود صحبت کرد.

خانواده رالیک می گوید که وی قبلا به طور کوتاه مدت کلاس آلمانی رفته و فقط می توانسته چند جمله صحبت کند.
رئیسبیمارستان کیبی اسپلیت دژومیر ماراسوویچ در این مورد می گوید:هنوز دلیلاین واقعه بی نظیر مشخص نیست و برای این منظور از متخصصینآلمانی دعوت کردهاند.
وی حادثه پیش آمده را یک معجزه توصیف کرد.


منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]