يك متخصص زنان گفت: لباسزيرهاي نايلوني به دليل اين كه رطوبت بدن را جذب نميكنند و شلوارهاي تنگ

موجب عفونت قارچ و خارش ميشود. دكتر فاطمه قائم مقامي در گفتوگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران

گفت: بيشتر دختر خانمهايي كه مشكلات زنانه دارند از نامرتبي عادت ماهانه و پرمويي رنج ميبرند و بعضي دخترها كيستهايي در رحم

خود دارند كه بيشتر زمينههاي ژنتيكي دارند.
اين فوق تخصص سرطانهاي زنان در رابطه با سرطانهاي رحم توضيح داد: سرطانهاي زنانه معمولا در سنين بالا ايجاد ميشود مثلا

سرطان رحم در خانمها بيشتر در بالاتر از 50 سالگي رخ ميدهد و سرطان جسم رحم 35 سال به بالا شروع به رشد ميكند كه به علت

عدم تخمك گذاري ايجاد ميشود. همچنين سرطان تخمدان هم در خانمهاي بالاتر از 35 سال رخ ميدهد و تنها 10 تا 15 درصد سرطانها در

خانمهاي جوان مشكل ساز ميشود كه علائم آن بزرگ شدن سريع شكم است و خيلي زود تكثير ميشود مانند سرطان دهانه رحم كه

بيشتر به علت روابط جنسي در سنين كم و تعدد شركاي جنسي و يا همسر وي است كه اين نوع سرطانها نميتواند در دخترها ايجاد

شود.
دكتر فاطمه قائم مقامي در مورد وجود كيست در دختران بيان كرد: كيستهاي كوچك نارس كه ژنتيك و وجود استرسهاي روحي زمينه ساز

آنهاست با چند دوره قرصهاي مربوط به آنها قابل درمان است.
وي همچنين گفت: استخرهايي كه با كلر ضد عفوني مي شوند عامل عفونت در بدن نميشود بلكه ميكروبي را كه قارچها و عفونت را در

بدن از بين ميبرد را دچار اختلال ميكند و به همين دليل خانمها با مشكل مواجه ميشوند البته اين مسئله معمولا در حد واژن ايجاد

ميشود و در دختر خانمها كمتر مشكل ساز است زيرا نميتواند به سيستم داخلي آنها نفوذ كند.
اين متخصص زنان مشكلات ديگري را كه ممكن است براي دختران ايجاد شود خارش، قرمزي پوست و دفع ترشحات پنيري شكل دانست

كه با مصرف داروهاي ضد بارداري و برخي داروها كه هورمونها را تنظيم ميكنند كه بايد 16 روز بعد از اولين عادتها مصرف شود و موجب

ميشود پروژستروني را كه در بدنش توليد نميشود ايجاد كند.
منبع : ايسنا