اسراییل از سرباز برای جذب توریستهای همجنسباز بهره ميبرد
[JUSTIFY]یکروزنامه صهیونیستی اذعان کرد: در حالی که تصویری منفی از ارتش اسراییل درجهان ایجاد شده، مقامات این رژیم تلاش میکنند با همکاری تهیهکنندگانفیلمهای پورنو تصویر دیگری از این رژیم خلق کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارش شبکه ایران، ارتش رژیم صهیونیستی از سربازان خود به عنوان یک جاذبه تروریستی برای جذب توریستهای همجنسباز بهره میبرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]روزنامهصهیونیستی "یدیعوت آحارانوت" در گزارشی اعلام کرد: یکی از تهیهکنندگانفیلمهای غیراخلاقی در نظر دارد تا با سفر به رژیم صهیونیستی و رفتن بهستاد مرکزی ارتش اسراییل، به کشف افراد مستعد برای ایفای نقش در فیلمهایپورنو بپردازد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این روزنامه در گزارش خودآورده است: آنها (سربازان اسراییلی) دارای اندامی لاغر، برنزه و بیپرواهستند که میتوانند در برابر هر سختی مقاومت کنند. در واقع همین خصوصیاتسربازان اسراییلی است که ارتش ما را به عنوان جاذبه توریستی برای جذبتوریستهای همجنسباز شناسانده است![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اینگزارش حاکی است: "در سالهای اخیر، تلاشهای بیشمار و متنوعی برای معرفیاسراییل به عنوان کشوری مناسب برای همجنسبازها صورت گرفته است که درآخرین آنها، دو شرکت بزرگ آمریکایی پیشنهاد سفر به اسراییل و ساخت مستندیاز این کشور برای ارائه به جامعه همجنسبازان را دادهاند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اینروزنامه در ادامه تاکید کرده است: در حالی که تصویری منفی از ارتش اسراییلدر جهان ایجاد شده است، سربازان اسراییلی خودشان میخواهند تصویر دیگریخلق کنند و تصمیم گرفتهاند این کار را با همکاری تهیهکنندگان فیلمهایپورنو انجام دهند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]لوکاس تهیهکننده وبازیگر فیلمهای پورنو که در روسیه و در یک خانواده یهودی متولد شده است،در 25 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و بارها در مصاحبههای خود از علاقهخود به اسراییل سخن گفته، سال گذشته برای ساخت فیلم "مردی از اسراییل" بهمناطق اشغالی سفر کرده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وی در قدم بعدیدر حال سازماندهی تور 9 روزهای با شرکت همجنسبازان برای بازدید از مرکزنظامی ارتش اسراییل و دیدار با سربازان اسراییلی با قیمت 2800 دلار (بدونهزینه پرواز) است که تاکنون 18 نفر را ثبتنام کرده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]<S1>[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]