'شاهزاده ایران' بر پرده سینماهای جهان

جیک جیلن هال در نقش دستان، شاهزاده ایران


بازیکامپیوتری پرفروش "شاهزاده ایران" توسط کمپانی فیلمسازی والت دیزنی بهصورت فیلم سینمایی عرضه شده و قرار است از اواخر ماه مه در سینماهای جهانبه نمایش در آید.
داستان "شاهزاده ایران" در فضای قرون وسطایی روایت میشود، اما ماجراهای آن افسانهای است و به واقعیات تاریخی ارتباطی ندارد.
یک شهسوار دلیر و نیکدل در دفاع از سرزمین خود (ایران) با نیروهای شرور و بدسرشت میجنگد و برای ملت خود عزت و افتخار میآورد.
داستانفیلم با ماجراهای پرهیجان و عشقی باشکوه تکمیل شده است. با این که فیلم درتاریخ و اسطوره ایران پایگاه روشنی ندارد، اما اثراتی از داستانهای "هزارو یک شب" و شاهنامه فردوسی در آن آشکار است.
قهرمان فیلم "دستان" نامدارد که نقش او را جیک جیلنهال (یکی از دو بازیگر اصلی فیلم "کوهستانبروکبک") ایفا کرده است. این یکی از القاب "رستم دستان" را تداعی میکند.
دشمنانقصد دارند با روان کردن توفان شن سرزمین متمدن و آباد دستان را نابودکنند، مردم را به اسارت بگیرند و نیروهای خبیث و شیطانی (دیوان) را برآنها مسلط سازند.
رسالت اصلی قهرمان داستان این است که شمشیری باستانیرا، که رمز پایداری و افتخار قوم اوست، از دست دشمنان دور کند، زیرا هر کسبه این شمشیر اسطورهای دست یابد، میتواند زمان را برگرداند و سرنوشت قومرا تغییر دهد.

شاهزاده ایران یکی از پرفروش ترین بازیهای کامپیوتری سال های اخیر بوده است


دستاندر رشتهای از ماجراهای خطرناک و عجیب، که گاه یادآور هفت خوان رستم است،به جنگ دشمنان شرور میرود. او با خانم شاهزاده زیبای سرزمین همسایهپیوند عشقی میبندد که نام او تامینا است، یادآور "تهمینه" دختر شاهسمنگان.
بن کینگزلی بازیگر نامی انگلیسی نیز نقش "نظام" را به عهدهدارد، که نامی عام برای وزرای مدبر و بانفوذ است. کینگزلی قبلا هم در فیلمخانه ای از شن و مه نقش یک شخصیت ایرانی را بازی کرده بود.
"شاهزاده ایران" در مراکش
فیلم"شاهزاده ایران؛ شنهای زمان" بر پایه بازی کامپیوتری پرهیجانی تهیه شدهکه از سال ۱۹۸۹ چند سری از آن به بازار آمد و محبوبیت زیادی پیدا کرد.
فیلم را جری بروکهايمر، تهيه کرده که از تهیهکنندگان معتبر هالیوود است و پیش از این سه فیلم تريلوژی پرفروش دزدان دريايی کارائيب را تولید کرده بود.
فیلم سینمایی "شاهزاده ایران را مایک نیوال، فیلمساز بریتانیایی، کارگردانی کرده است.
تمامصحنههای خارجی فیلم، مانند بیشتر فیلمهای هالیوودی که داستان آن در خاورمیانه می گذرد، در مراکش فیلمبرداری شده است، و در آن بیش از ۸۰۰ سیاهیلشکر از مردم محلی ایفای نقش کردهاند.