نمایش نتایج: از شماره 1 تا 11 , از مجموع 11

موضوع: بازیگران مشغول کارند

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  بازیگران مشغول کارند


  همشهری جوان در ویژه نامه نوروزی خود 10 بازیگر را در 10 موقعیت شغلی متفاوت قرار داد
  !


  کارسختیبود هماهنگی ده بازیگر برای قرار دادن در ده موقعیت شغلی. از یک طرفبایدبا زمان آن بازیگر خودت را هماهنگ می کردی و از طرف دیگر باید شرایطوامکانات شغلی که قرار بود توسط آن بازیگر بازسازی شود. روزهای شلوغپایانسال برای بچه های همشهری جوان با این پروژه شلوغ و شلوغ تر شد. اینپروژهدر قالب ویژه نامه ای با نام "بازیگران مشغول کارند" همراه با شمارهنوروزیهفته نامه عرضه شد. گزارش های این ویژه نامه که دبیری آن را وحیدسعیدی برعهده داشت توسط آرامه اعتمادی، نازنین قنبری و مهدخت اکرمی تهیهشده و عکسهای آن هم ماحصل زحمات ساتیار امامی است...

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  امیرحسین صدیق - چوپان - چوپان راستگو

  اشتباهنکنیداین عکس هایی که می بینید عکس های یک فیلم نیست. چشم هایتان رانمالید،دقیقا درست می بینید این امیر حسین صدیق است. همان آقای پدر کهحالا چوپانشده، باورتان می شود؟! حتما او را با این ریش و این قیافه جدیدنشناختید.باور کنید این ریش هم برای خود اوست، ما حتی در مورد او یک ذرههم از معجزهگریم برای نزدیک شدن چهره این بازیگر به شخصیت مورد نظرماناستفاده نکردیم.خودش خواست تا چوپان قصه ما شود.
 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  الهام حمیدی - آتشنشان - عملیات خانم 125


  الهامحمیدیبازیگری است که ما به زور از او خواستیم تا آتشنشان شود، خودش دوستداشتقالیباف باشد: "لباسهای خوشگل بپوشم، مثل لباس سنتی!" به اوسنگدلانهگفتیم نمیشود! با ناراحتی قبول کرد: "هر چه شغل خوب است رادیگرانبرداشتند حالا این کار مردانه و ضمخت افتاده به من؟!"خیابان مفتح،ایستگاهشماره 53، محل قرار ما روز جمعه است، حمیدی با یک ساعت تاخیر بهما میرسد.باید لباسهای آتشنشانی را بپوشد، آتشنشانها لباسهایمردانه به اومیدهند، حمیدی وقتی این لباسها را میبیند، قیافهاش در هممیرود. ما کهفکر میکنیم الان است که بزند زیر گریه! با ناراحتی وکلافگی میگوید: "منفکر کردم لباسهای نو به من میدهید. دلم نمیآیداینها را بپوشم."
 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  بهنوش بختیاری - مکانیک - مکانیکی شاسخین و شرکا


  بهنوشبختیاریهمیشه اولین نفر است که برای سوژه های طنز به ذهنمان می آید.همیشه برایاین حرکات پایه است. وقتی با او این سوژه را در میان گذاشتیم،استقبال کرد.قرار شد تا شغل را، خودش به ما پیشنهاد دهد، برای این کار بهاو فرصت فکرکردن هم دادیم، اما خیلی سریع گفت: "احتیاجی به فکر کردنندارد، من همیشهمی خواستم مرده شور شوم." ما هم مثل شما دهانمان بازماند! از این همهجسارت و تفاوت او با شغل فعلی اش. نشد که مرده شور خانهرا هماهنگ کنیم.چون نه می شد که یک زن را برای گزارش به غسالخانه ببریم ونه اینکه او بهعلت بازی در سریال دارا و ندار فرصت این کار را داشت کههمراه ما تا بهشتزهرا بیاید. مکانیک شدن پیشنهاد ما بود که او روی هوا آنرا گرفت. کلیخندید و گفت: "عجب حالی بدهد! "
 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  ستاره اسکندری - نانوا - ساده میخوای یا خشخاشی


  ستارهاسكندریبا انرژی سر ساعت به دقتر مجله آمد، بعد از اینكه با او كمی حرفزدیم بهسمت نانوایی رفتیم. در راه او می گوید من قبلا در خانه مادر بزرگمنان پختهام فكر نكنید بلد نیستم. لباس های مورد نیاز هم از آشپزخانه مجلهتهیه كردهایم بجز پیشبند كه قرار است از خود نانوایی بگیریم. پخت نانواییهنوز شروعنشده و سه، چهار نفری بیرون منتظر ایستاده اند. اسكندری قبل ازما واردنانوایی شد و با شاطر ها سلام وعلیك گرمی كرد. او خیلی سریع نزدیكطاقارخمیر شد و پرسید این خمیر ها چند كیلو است؟ یكی از شاطر ها پاسخ داد240كیلو. اسكندری حیرت زده به سمت خمیر های آمده شده رفت و دوباره پرسیداینها خمیر های سنگك است؟ همه خندیدند و گفتند نه بربری است. او باحالتناراحتی سری تكان داد و گفت خب من تا به حال سنگك و بربری ندیده بودموفقط بلدم نون محلی درست كنم. اونقدر محو دیدن كار شاطرها شده كه یادشرفتلباس هایش را عوض كند و فقط گفت این جا خیلی با حال و با مزه است.

 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند

  نگار فروزنده - دندانپزشک - دندان را لق نکنید!

  خدانکنددر ایام تعطیلی دندانتان درد بگیرد، خدا نکند، بخواهید تخمه بشکنیدونتوانید، یا اینکه جلوی خودتان را بگیرید تا پستهها را زیر دندانتانخردکنید. خدا نکند دندانتان لق شود چون دندان لق را فقط باید کند! کاراستدیگر، ممکن است یکدفعه پیش بیاید، حالا اگر این اتفاقات برایتان بیفتدچهکار باید کرد؟ هیچ کاری، فقط باید به سراغ یک دندانپزشک بروید، یکدکترکه خیلی خوب بتواند شما را راضی نگه دارد و کارتان راه بیفتد. حالااگر دراین میان دندانپزشک همیشگی شما در مسافرت به سر میبرد، چارهچیست؟! باورکنید که خانم دکتر ما کارش بسیار خوب است، به سراغ آن بروید.درمانگاهبهداشتی و درمانی چیذر، محل مورد نظر ماست. راس ساعت 5. اما ازآنجایی کهشب و عید است و تهران تنها کمی(!) شلوغتر از قبل، ما نیم ساعتدیرتر میرسیم و ساتیار امامی یک ساعت و نیم دیرتر! شانس آوردیم که فروزندهمنتظرتماس ما بود تا دندانپزشک شود و پیشمان بیاید. فروزنده تلفن به دستوارددرمانگاه میشود، دیرش شده و عجله دارد. حق هم دارد، بد قولی از مابوده!به او که توضیح میدهیم، قرار است چه کار کنیم و بهتر از طنزباشد،میگوید: "تو که من را میشناسی، کمی مدل من فرق دارد".وقتی روپوشدکترهارا میپوشد یا دستکشهای جراحی را به دست میکند و ماسک را بهدهانشمیزند، شبیه خانم دکترهای خیلی جدی میشود! نگاه کنید، با ماموافقنیستید؟


 7. #7
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند

  روناک یونسی - گلفروش - رستگاری در گلفروشی

  روناکیونسیکه بازی او را در سریال رستگاران دیده اید، دلش می خواست خلبان شود،چونپدرش هم خلبان است اما بنا به دلایلی این امر میسر نشد به همین خاطردربارهشغل دیگری به توافق رسیدیم. گلفروشی گزینه خوبی بود، وقتی که با اودر میانگذاشتیم خیلی استقبال کرد "موافقم واقعا شغل جالبی است. اما اگرمی شود یکسبد گل تهیه کنید تا بتوانم در خیابان آن ها را بفروشم". روزگزارش هواابری است و هر لحظه امکان دارد باران ببارد برای همین قرار شددر یکگلفروشی عکاسی شود. یونسی با ظاهری کاملا متفاوت آمد. او دامن طوسیبا چکمههای بلند پوشیده، کلاهی به سرش گذاشته و یک شال طوسی هم دور شانههایشانداخته. روناک یونسی با حالتی ناراحت می گوید:" دلم می خواهد درخیابان گلبفرشم و به همین خاطر این لباس را پوشیده ام تا عکس هایش خوبشود ". اماهوا نه تنها صاف نشد بلکه باران شدیدی هم گرفت و مجبور شدیمداخل مغازهعکاسی کنیم. همراه او به گلفروشی نزدیک خانه اش می رویم.
 8. #8
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند

  خاطره اسدی - مجسمه ساز - خاطره می ره گِل بچینه!

  گِلبازیسرگرمی همیشگی و جذاب بچگی همه ما بود. دوست داشتیم کمی خاک را ازباغچهحیاط برداریم و یک مشت آب هم بر روی آن بریزیم و آن قدر آنها را باهم قاطیکنیم که گِل سفت از آن دربیاید و بتوانیم با این خمیر گِلی هرچیزی کهمیخواهیم بسازیم. حالا ساختن این شکلکها یا صورتکها بستگی بهاستعداد هرکسی داشت. یکی میتوانست کار ابداعی کند و یکی دیگر شاید فقطبلد بود تا توپهای کوچکی بسازد و آنها را بر روی زمین قِل بدهد. عاشق اینبودیم که دست ورویمان خاکی و گلی شود، حتی اگر به قیمت یک دست کتک حسابیاز مادرمان تماممیشد. خاطره اسدی هم احتمالا در همین حال و هوا مانده کهدوست دارد گِلبازی را در نوع حرفه ای تر و بزرگسالانه تری انجام دهد برایهمین هم مجسمهسازی را به جای بازیگری انتخاب می کند. کارگاهی که برایمجسمه سازی انتخابکردیم، در دیباجی شمالی بود. کارگاه مجسمه ساز معروفنادره حکیم الهی یاهمان مادر ترانه علیدوستی. اما آنقدر این آدرس عجیب وغریب و در عین حال سرراست بود که تصمیم گرفتیم همگی با هم به آنجا برویم.بماند که در آن کوچهتنگ و تاریک درست وسط اتوبان صدر پارک کردن ماشین چهدردسرهایی داشت ونزدیک بود جانمان را از دست بدهیم.


 9. #9
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  امیر حسین رستمی - حاجی فیروز - شکور حاجی فیروز می شود


  "امیرحسینرستمی"یا همان شكور شمسالعماره جزء كسانی بود كه یك هفته تمام همه نوعموقعیتشغلی را با او بررسی كردیم تا به حاجی فیروز رسیدیم یا بهتربگوییم، رساندهشد! تصور كنید رستمی از شغلهایی مثل "مربی تنیس" ( كهامكان مانور عكاسینداشت)، جت اسكی (كه امكان رفتن به مسیرهای دور نبود)،ملوان ( كه باز همامكان فراهم كردن كشتی نبود، حتی با تصویر سازی مشهورهمشهری جوان كه مدامرستمی از آن به عنوان قدرت ما یاد میكرد) به این شغلرسید. در واقع بایداینجا از مجموع دوستان رستمی ( به تعبیر خودش دوستاننادان!) تشكر كنیم كهدر مشورتی جمعی با رستمی، او را به این كار ترغیبكردند، اما نمیدانستنددوست شان را به چه مهلكه ای انداخته اند! لباسحاجی فیروز را كه سالهای قبلبرای جلد همین شماره های نوروزی تهیه كردهبودیم! این یكی از بهتریناتفاقاتی بود كه در میان شغلهای مختلف با دیگربازیگران رخ داده بود، چونهمه چیز در اختیار داشتیم: لباس به میزان كافی،مكان به میزان لازم وبالاخره شخص حاجی فیروز به اندازه امیرحسین رستمی!


 10. #10
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  کاوه خداشناس - باغبان - کاوه باغبان


  كاوهخداشناس،اول میخواست قاتل شود، اما حتما میدانید كه اینكار بدآموزیدارد؟!!! پسپیشنهاد كرد، "من عاشق باغبانی هستم. خانهام پر از گل و گیاهاست". قاتل وکشتن آدمها کجا و باغبان بودن کجا؟! پارك نیاوران جایمناسبی برای یكباغبان تمام عیار بودن است. نه؟! كاوه خداشناس حسابی پایهاست، لباس سرتاسرسبز ِ و البته فراموش نكنید نو(!) را میپوشد. چكمهباغبانی را هم میپوشد،كلاه پشمی را هم به سر میكند و در قالب باغبانیكه ما میخواستیم فرومیرود. ابزار کار آقای باغبان ما را ببینید. فرغون،بیل، بیلچه و چند جعبهگل بنفشه کوچک که داخل فرغون گذاشته شده بود. تماماینها سفارش او بود تاكارش را راحت شروع كند.


 11. #11
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: بازیگران مشغول کارند


  آزاده نامداری - آشپز - راتاتویی شکمو


  چقدرشکمویید؟!چقدر اهل پخت و پزید؟ با بوییدن غذا گرسنه تان می شود؟ آبدهانتان راه میافتد؟ دلتان می خواهد همان لحظه گرسنگی تان را برطرف کنید؟حاضرید در یکرستوران چند دقیقه تامل کنید تا نوبت شما برای غذا خوردنبرسد؟ یا اینکهدلتان می خواهد با سر به غذاها شیرجه بروید؟ اصلا شده بهرستورانی بروید وآرزو کنید که ای کاش همیشه از این غذاها می توانستمبخورم؟! شده که بخواهیدپخت و پز این غذاها را یاد بگیرید؟ اصلا بگوییدببینم تا به حال دوستداشتید آشپز باشید؟ یک سر آشپز شاید. آن هم در یکرستوران بسیار بزرگ وشیک؟! فکرش را بکنید. آزاده نامداری مجری محبوبتلویزیون شکموست. این راخودش می گوید. پیشنهاد آشپز بودن هم جزو آن دستهاز کارهایی است که اوهمیشه دوست داشته اگر مجری نمیشد، این کار را انجامدهد.
  منبع : همشهری جوان - [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. هشدار به ایران از طریق بمبهای غولآسا!!
  توسط hamid192 در انجمن نیروی هوايي و ادوات
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۱ مهر ۸۸, ۱۹:۲۸
 2. ادامه نگرانيها از همكاري دو غول معدني جهان
  توسط MARYAM در انجمن اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۲ تیر ۸۸, ۲۱:۲۲
 3. مرد بزنما! مرد پرنده!! ميمون پرنده!!پا گنده!مگس غول آسا و...
  توسط ARVAH در انجمن داستان های واقعی از ارواح
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۵ آبان ۸۷, ۲۱:۲۹
 4. غول خفتهی راه شیری
  توسط SadafG در انجمن منظومه شمسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۸۷, ۲۰:۵۸
 5. هزاران كهكشان در خوشه غول كهكشاني
  توسط hrg1356 در انجمن كيهان شناسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۷ شهریور ۸۶, ۲۲:۴۴

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •