بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، فيلم كمدي توهينآميز و ضد ديني «كافر»جمعه گذشته با همکاری بهاییان و صهیونیستها در سينماهاي انگلستان به نمايشدرآمد.
به گزارش روزنامه يو اس اي تودي، فيلم سينمايي «كافر» كه جمعهگذشته در سينماهاي انگلستان اكران شد، قرار است تا اواخر ماه ميلادي جاريدر جشنواره فيلم "تربيكا" نيز به نمايش درآيد.
اين فيلم كه خشم بسيارياز مسلمانان را برانگيخته، داستان شخص مسلماني به نام «محمود نصير» است كهدر پي يك اتفاق در مييابد كه پدر و مادرش، او را به فرزندخواندگيپذيرفتهاند و او در واقع در خانوادهاي يهودي متولد شده است. نقش اصلياين فيلم را يك ايراني بهايي به نام «اميد جليلي» بازي كرده و «ايگالنائور» ديگر بازيگر اين فيلم، اسرائيلي است.