- مطمئن شوید که آنتی ویروس مناسبی را بر روی سیستم نصب نموده اید، بصورتاتوماتیک آپدیت شود و کلیه فایلهای تازه وارد به سیستمتان را چک کند. اگرویروسی هراه فایلی باشد یا تعمیر یا قرنطینه و بلوکه شود. بدلیل اینکهویروسهای جدیدی هر روز تولید می شوند باید طوری ویروس کشتان را تنظیم کنیدکه بطور اتوماتیک بروز شود. دو برنامه قوی ویروس کش که ما توصیه می کنیمعبارتند از: McAfee و Norton .

2- نرم افزارهایantispyware/antiadware را روی سیستم خود نصب کنید، این دو دسته نیز برایسیستم شما کاملاً ضروری هستند، تا از نصب برنامه های جاسوس بر رویسیستمتان جلوگیری کنند. که دو نرم افزار رایگان و مفید عبارتند از: SpybotSearch & Destroy یا Ad-aware

3- نصب دیواره آتش سخت افزاری،بهتر از فایروال نرم افزاری است. بدین صورت اطلاعات سیستم شما از دسترسهکرها مصون می ماند و نمی توانند برخی نرم افزارها را بصورت ناخودآگاه برروی سیستم شما نصب کنند که یا به سیستم شما آسیب برسانند و یا اینکه سرعتکار با سیستم کاهش پیدا کند. دیواره های آتشی که ما توصیه می کنیم عبارتنداز:
Linksys, Netgear, D-link

4-شرکت مایکروسافت هر از چندگاهی نرم افزارهای خود را بروز می کند. این امر برخی اوقات بدلایلبالابردن امنیت است که توصیه ما این است سیستم خود را طوری تنظیم کنید تابصورت اتوماتیک بروز شود.

۵- فایلهای اینترنتی موقت ( Internettemp files ) خود را هر یک ماه یکبار پاک کنید. این امر به بالابردن سرعتسیستم شما منجر خواهد شد.

۶-هر ۴ ماه یکبار هارد خود را defrag نمائید.

۷-هر موقع می خواهید چیزی را از اینترنت دانلو کنید حتماً شرایط آنرا(terms and conditions ) بدقت مطالعه نمائید. هیچ ارزانی بی حکمت نیست.ممکن است همراه نرم افزارهای رایگان مواردی از قبیل adware یا spyware نصبشوند.

۸-ایمیلهای غریبه، عجیب، و نا آشنا را باز نکنید. ممکن استهمراه باز شدن آنها adware یا spyware بر روی سیستمتان نصب شوند یا همراهویروس باشند. توجه کنید حالت پیش نمایش نرمافزارهای outlook همانند بازکردن آن است، پس آنرا غیر فعال کنید.

۹-به شما استفاده از بروسر Firefox را از سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] توصیه می کنیم. کار با این بروسر ایمن تر است.

۱۰-دست آخر اینکه اگر سیستم شما را دزدیدند یا سیستمتان به نحوی از کارافتاد، کلیه داده های خود را از دست می دهید. راه حل کار این است که همیشهاز اطلاعات مهمتان بر روی CD یا بر روی میزبانهای اینترنتی نسخه پشتیبانتهیه کنید.

نویسنده : جان دنیل [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید], March 15, 2005
ترجمه: سید فخرالدین افضلی سایت "تی تک"