اولین برنامه
چشمک زن


اگر به هر یک از پایه های پورت a یک led با مقاومت 220 اهم وصل نمایید شروع به چشمک زدن می نماید

کد:
//strat program
// [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
	// port a khoroji
	DDRA=0xFF;
    while (1)
	{
		PORTA=0x00;
		delay_ms(500);
		PORTA=0xFF;
		delay_ms(500);
	}
}//end program