به نام خداوند بخشاینده مهربان


گره بندی مواد (3 گروه عمده ) :


فلزات سرامیک ها پلیمرها


[HR]
گره های فرعی شامل سه گروه دیگر :

مواد مرکب نیمه هادی مواد زیستی

[HR]
مواد زیستی: در اندام انسان برای کاربرد خاصی استفاده میشوند

مواد نیمه هادی: دارای خصوصیات ویژه ای از لحاظ الکتریکی هستند.

مواد مرکب: از ترکیب دو یا چند ماده مختلف ساخته میشوند.

[HR]
*****

مواد زیستی از لحاظ کاربرد در اندام انسان(تعویض اندام معیوب و ....) بسیار مفید و جالب میباشند.نکته مهم این جاست که مواد زیستی یا همان بیومواد حتما باید با بدن سازگاری داشته و به بافتها آسیبی نرسانند.

استفاده از علم مهندسی و پزشکی تومان و استفاده از مواد زیستی .

احتمالا شما هم شنیدید که به علت شکستگی استخوان از پلاتین استفاده کرده اند / این یک نمونه از مهندسی پزشکی و استفاده بهینه

از مواد زیستی است.گرایش مهندسی پزشکی یکی از گرایشهای ارشد متالورژی می باشد.