پیام کوتاه از جمله خدمات پرمخاطبی است که بیشتر از این روی دستگاههای تلفن همراه و در برخی از وسیلههای همراه دیگر مانند رایانه جیبی و شخصی دیده میشد.

sms

این سرویس ارزش افزوده به عنوان یکی از سرویسهای پرسود برای شرکتهای مخابرات به حساب میآید تا جایی که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۱۲ درآمد حاصل از این سرویس به مبلغی در حدود ۶۷میلیارد دلار برسد. شاید هم همین پرسود بودن ارائه این سرویس باعث شده که شرکتهای مخابراتی دست به ارائه سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت بزنند تا شاید از این راه نیز درآمد خود را افزایش دهند. گفتنی است که از حدود دو سال پیش نیز مسوولان مخابراتی کشور ما که از هیچ راهی برای کسب درآمد دریغ نمیکند به فکر ارائه این سرویس به مشترکان خود افتادهاند.
● SMS از طریق تلفن ثابت در ایران
ارسال و دریافت SMS از طریق تلفن ثابت، یکی از سرویسهای ارزش افزودهای است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده گسترده مشترکان قرار گرفته است. Fix SMS به عنوان یک سرویس متداول در مخابرات جهان توانسته است جایگاه خود را با تدوین استانداردها و قوانین مشخص ارتقا ببخشد.
گفته میشود استفاده از این خدمات در کشور ما نیز طی دو سال گذشته به صورت آزمایشی در چندین شهر کشور در حال اجرا است. فرشید گلزاده مدیر توسعه تجاری شرکت پیک آسا به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی فعال در صنعت مخابرات در توضیح ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت میگوید: «ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت در واقع امکانی است که تا پیش از این روی دستگاههای تلفن همراه امکانپذیر بود.
اما در حال حاضر با احداث یک sms center و فعال شدن آن کاربران میتوانند از طریق تلفنهای ثابت خود نیز دست به ارسال پیام کوتاه بزنند» گلزاده در ادامه میافزاید: «در حال حاضر شرکت پیک آسا تنها شرکت تولیدکننده سیستمهای messageing در کشور است که امکان ارسال پیام کوتاه در کشور را فراهم میسازد. این شرکت با توجه به سابقه و فعالیتی که در ارائه خدمات به شرکت ارتباطات سیار داشت، امکان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت را نیز به مخابرات پیشنهاد داد و مخابرات نیز با بررسیهای لازم و با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم انجام این طرح در سطح کشور را پذیرفت.»
گلزاده در توضیح چگونگی استفاده از این سرویس از طریق تلفن ثابت میگوید: « استفاده از این امکان باید از طریق تلفنهای خاصی صورت بپذیرد؛ چراکه تبادل پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت روی بسیاری از گوشیهای معمولی رایج امکانپذیر نیست و کاربران باید تلفنهای خاصی را از بازار تهیه کنند که این تلفنها امکان اتصال به مرکز ما را داشته باشند تا بتوانند ارسال و دریافت پیام را به راحتی انجام دهند.
گلزاده در مورد استفاده از این سرویس در کشور میگوید: «همان اوایل کار این طرح به صورت پایلوت در استان فارس و تنها به مدیران و مسوولان مخابراتی این استان ارائه شد و در مرحله بعد هم در تهران و کرمان این طرح به صورت آزمایشی انجام و نتایج خوبی را هم در پی داشت. همچنین در حال حاضر هم شهر تبریز با برگزاری مناقصه و اتصال به مرکز Messaging و با خرید تجهیزات و امکانات لازم میتوانند تا چند روز دیگر استفاده از این خدمات را در اختیار تمامی کاربران قرار دهند.» مدیر توسعه تجاری شرکت پیکآسا در مورد نحوه فعال شدن این سرویس روی تلفن ثابت، تعداد کاراکترهای ارسالی و زبان متن پیامهای ارسالی نیز این چنین اظهار میدارد: «مطابق استانداردهای موجود، سرویس پیام کوتاه روی شبکه تلفن ثابت همانند تلفن همراه قابلیت انتقال ۱۶۰ کاراکتر در هر بار ارسال پیام را خواهد داشت همچنین زبان مورد استفاده را هم مانند تلفن همراه هم میتواند فارسی یا انگلیسی باشد که این هم باز به قابلیت دستگاه تلفن بستگی دارد.»
به گفته گلزاده با فراگیر شدن امکان استفاده ارسال پیام کوتاه در شبکه تلفن ثابت این سرویس بسیار گستردهتر و کاربردیتر از وضعیت موجود قابل استفاده در تلفنهای همراه خواهد بود. بنابر اظهارات وی فراگیر شدن استفاده از این خدمات و خارج شدن آن از حالت پایلوت مستلزم برگزاری مناقصههایی از طرف شرکت مخابرات و همچنین فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه این خدمات را دارد. به گفته گلزاده یکی از اصلیترین ابزار برای ارسال پیام کوتاه توسط تلفن ثابت بعد از آمادهشدن تجهیزات، دستگاههای مخصوص برای ارسال این سرویس است که در بازار ایران به صورت معدودی یافت میشود.
● مشکلات موجود
عدهای از کارشناسان در مورد ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت بر این باورند که این سرویس در حال حاضر در دنیا و در مورد تعدادی از کشورها مورد استقبال قرار نگرفته و به عنوان یک سرویس فعال از آن استفاده نمیشود که آن طور که شواهد نشان میدهد مسوولان مخابراتی نسبت به این طرح واکنش مثبتی نشان دادهاند و هماکنون چند شرکت اعلام آمادگی کردهاند که میتوانند این سرویس را ارائه و سرمایهگذاری آن را نیز انجام دهند. هرچند مسوولان مخابرات در یک سال گذشته از ارائه سرویس پیامکوتاه روی شبکه تلفن ثابت و آماده بودن زیرساختهای آن خبر دادهاند، اما به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، قابل اجرا بودن این طرح در کشور تا پایان امسال مشخص خواهد شد.
روحاللهی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها با اشاره به اینکه امکان دارد این طرح با استقبال روبهرو نشود، اظهار داشته بود که شاید علت اصلی مورد استقبال نبودن سرویس پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت به گرانی گوشیهای مخصوص این سرویس برگردد. وی در ادامه میافزاید: «اغلب گوشیهای تلفن ثابت که در بازار وجود دارند، ویژگی ارسال پیام کوتاه را ندارند و از سوی دیگر مردم ترجیح میدهند از طریق تلفن همراه که در جاهای مختلفی در دسترس است برای ارسال پیام کوتاه استفاده کنند تا این که در مدت زمانی که در منزل یا محل کار به سر میبرند بخواهند از این طریق پیام کوتاه ارسال کنند.
گفتههای رییس هیات مدیر شرکت مخابرات ایران در حالی است که ولیالله نجمی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات بر این باور است که این کار به هیچ وجه صرف هزینههای زیادی را برای کاربران به دنبال نداشته و معتقد است با زیرساختهایی که شرکت مخابرات آماده کرده است این طرح با موفقیت انجام میشود؛ چرا که این طرح بر اساس استانداردهای جهانی Etsi در حال اجرا شدن است.
همچنین تا زمانی که این طرح در کشور اجرا نشود، نمیتوان پیشبینی کرد که آیا موفقیتآمیز خواهد بود یا خیر؟ نجمی در مورد این که این طرح چه زمانی از حالت آزمایشی خارج میشود، میگوید: «در حال حاضر تعاملاتی را با اپراتورهای شرکت ارتباطات سیار انجام دادهایم و فقط منتظر انجام برگزاری مناقصه هستیم. در مرحله بعد از برگزاری مناقصه نیز باید دست به تهیه تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری بزنیم که باید بگویم در زمینه نرمافزاری امکانات لازم فراهم شده است.» بنابر اظهارات نجمی اگر مناقصه مربوط انجام و شرکتهای ارائه دهنده مشخص شوند، این طرح به احتمال صد در صد تا پایان سال به صورت گسترده در اختیار تمامی کاربران قرار خواهد گرفت.
گلزاده نیز در مورد استقبال مشترکان از این طرح میگوید: «اگر این طرح را در مقایسه با ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه در نظر بگیریم مشخص است که استفاده از تلفن همراه به مراتب مقبولیت بیشتری را در نزد کاربران دارد و افراد به استفاده از این دستگاه کشش بیشتری دارند همچنین در بسیاری از کشورها به دلیل اینکه زیرساختهای ارتباط قوی دارند، دیگر نیازی به استفاده از چنین سیستمهایی کمتر حس میشود، اما اینکه بگویم این پروژه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و شکست خواهد خورد درست نیست؛ چرا که در حال حاضر اکثر کشورهای اروپایی مثل انگلیس، ایتالیا و در میان کشورهای منطقه امارات به طور گسترده این طرح را اجرا کردهاند و با استقبال مشترکان نیز روبهرو بوده است.
گلزاده در مورد هزینهبر بودن این پروژه نیز تصریح میکنند: این طرح به هیچ عنوان هزینهبر نیست و در مقابل پروژههای دیگر مخابرات حتی از هزینه کمتری هم استفاده کرده و باید بگویم که با فراهم آمدن تجهیزات لازم این هزینهها کمتر هم خواهد شد. به گفته وی این طرح نه تنها کاربرد شخصی نداشته، بلکه کاربردهای دیگر را هم در اختیار کاربران قرار میدهد که از جمله آن میتوان به ارائه وضعیت آبوهوا، اعلام آخرین موجودی حساب بانکی و ... اشاره کرد. در واقع این طرح باعث به وجود آمدن یک نوع تجارت هم میشود، گلزاده در ادامه میافزاید با توجه به گستردگی کاربران تلفن ثابت در سطح کشور، واردات در مرحله بعد ساخت این گوشیها خود میتواند مجموعهای از مشاغل جدید را ایجاد کند و با این شرایط این طرح یک توجیه کاملا اقتصادی را به دنبال دارد.
اما در زمینه تعرفه ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت نجمی میگوید: «در دو سه ماه گذشته تعرفه استفاده از این خدمات توسط تلفن ثابت مشخص شد که این تعرفه در مورد ارسال پیامکوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت یک پالس که هر پالس برابر ۴۷ریال است. ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن همراه ۲ پالس یعنی ۹۴ریال و ارسال پیام کوتاه بینالمللی ۵پالس است.» مسوولان شرکت مخابرات در سال گذشته و با تاکید بر اینکه با فعال شدن سرویس پیامکوتاه تلفن ثابت، سیستم شبکه تغییر زیادی نخواهد کرد، گفته بودند از لحاظ فنی و پس از تست نهایی این سرویس ظرف دو ماه آینده برای ارائه به مشترکان آماده راهاندازی خواهد بود که در صورت تقاضای مشترکان و با تغییر گوشیها قابلاستفاده است. این اظهارنظرها در حالی است که حدود یک سال و نیم از این وعدهها میگذرد و هنوز مشترکان نتوانستهاند از این خدمات استفاده کنند.
بنابر گفته کارشناسان اگر مناقصه مذکور برگزار و تجهیزات لازم آن نیز فراهم شود، باز هم مشکل دیگری دیده میشود و آن هم گوشیهای خاص آن است. براساس شواهد موجود ۹۹درصد از گوشیهای تلفن ثابت موجود در بازار فاقد قابلیت ارسال پیام کوتاه هستند و تنها تعداد محدودی این قابلیت را دارند و شاید به همین دلیل و به عقیده همین کارشناسان این طرح با استقبال روبهرو نشود.


اخبار فنآوری اطلاعات ایتنا