● کدهای گوشی نوکیا : ( این کدها را از سمت چپ به راست وارد گوشی نمائید)
#۰۶#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد ( IMEI )
#۹۲۷۰۲۶۸۹#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( ۰۰۰۰ به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید. ( روی گوشی ۳۳۱۰ – ۳۶۶۰ )
#۳۳۷۰*
با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت
بر روی گوشی نوکیا ۳۳۱۰ آزمایش شد و عمل کرد
#۳۳۷۰#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.
#۴۷۲۰#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود ۳۰ درصد کاهش میابد.
#۴۷۲۰#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.
#۰۰۰۰#* و یا #۹۹۹۹#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.
#۳۰#*
شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.
#۶۷۷۰۵۶۴۶#*
در گوشیهای مدل ۳۳۱۰ و ۳۳۳۰ لگوی شبکه را حذف میکند ( IR-TCI )
#۷۳#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.
#۷۴۶۰۲۵۶۲۵#*
نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.
#۲۶۴۰#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی ۱۲۳۴۵میباشد.
#۷۷۸۰#*
RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید ۱۲۳۴۵ میباشد.
#۷۳۷۰#*
فرمت گوشی یا همون مستر ریست . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید ۱۲۳۴۵ میباشد.
#۴۳#*
کنترل حالت) call waiting انتظار گوشی).
#۶۱#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.
#۶۲#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.
#۶۷#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.
#شماره*۲۱**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.
#شماره*۶۱**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.
#شماره*۶۷**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی
* سبز meno
مستر ریست گوشی در حالیکه گوشی به هیچ وجه بالا نیاد – گوشی را خاموش کرده و سه دکمه فوق را گرفته و گوشی را روشن میکنیم تا زمانی که نوشته مربوط به فرمت بیاد بعد دکمه ها را ول می کنیم
دکمه pen
رفتن به حال safe mode - گوشی را خاموش کرده و دکمه فوق را گرفته و گوشی را روشن میکنیم تا زمانی که برنامه گوشی بالا بیاد.
کدهای مخفی برای موبایلهای نوکیا و سامسونگ
● سامسونگ:
*#۰۶# : Show IMEI
*#۹۹۹۹# : Show Software Version
*#۰۸۳۷# : Show Software Version (instructions)
*#۰۰۰۱# : Show Serial Parameters
*#۹۱۲۵# : Activates the smiley when charging.
*#۹۹۹۸*۲۲۸# : Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#۹۹۹۸*۲۴۶# : Program status
*#۹۹۹۸*۲۸۹# : Change Alarm Buzzer Frequency
*#۹۹۹۸*۳۲۴# : Debug screens
*#۹۹۹۸*۳۶۴# : Watchdog
*#۹۹۹۸*۳۷۷# : EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#۹۹۹۸*۴۲۷# : Trace Watchdog
*#۹۹۹۸*۵۲۳# : Change LCD contrast - Only with version G۶۰RL۰۱W
*#۹۹۹۸*۵۴۴# : Jig detect
*#۹۹۹۸*۶۳۶# : Memory status
*#۹۹۹۸*۷۴۶# : SIM File Size
*#۹۹۹۸*۷۷۸# : SIM Service Table
*#۹۹۹۸*۷۸۵# : RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error.
*#۹۹۹۸*۷۸۶# : Run, Last UP, Last DOWN
*#۹۹۹۸*۸۳۷# : Software Version
*#۹۹۹۸*۸۴۲# : Test Vibrator - Flash the screenligth during ۱۰ seconds and vibration activated.
*#۹۹۹۸*۸۶۲# : Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#۹۹۹۸*۸۷۲# : Diag
*#۹۹۹۸*۹۴۷# : Reset On Fatal Error
*#۹۹۹۸*۹۹۹# : Last/Chk
*#۹۹۹۸*۹۲۶۶# : Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#۹۹۹۸*۹۹۹۹# : Software version
If the up Codes doesn�۰۳۹;t work, you should change *#۹۹۹۸* to *#۰. i.e. *#۹۹۹۸*۵۲۳# change to *#۰۵۲۳#. An other thing that will help is to remove your SIM card. *۰۰۰۱*s*f*t# : Changes serial parameters (s=?, f=۰,۱, t=۰,۱) (incomplete)
*۰۰۰۲*?# : unknown
*۰۰۰۳*?# : unknown
SP-unlock SGH-۶۰۰ (and also SGH-Sgh-۶۰۰)
*۲۷۶۷*۳۸۵۵# : Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!! )
But also changes IMEI to ۴۴۷۹۶۷-۸۹-۴۰۰۰۴۴-۰. (Doing this is illegal)
*۲۷۶۷*۲۸۷۸# : Custom EEEPROM Reset
*These codes have been tested with version FLD_۲C۶ G۶۰SB۰۳X of Samsung SGH-۶۰۰
● نوکیا:
*۳۳۷۰#
This Nokia code activates Enhanced Full Rate Codec (EFR) - Your Nokia cell phone uses the best sound quality but talk time is reduced my approx. ۵%
#۳۳۷۰#
Deactivate Enhanced Full Rate Codec (EFR)
*#۴۷۲۰#
Activate Half Rate Codec - Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx ۳۰% more Talk Time
*#۴۷۲۰#
With this Nokia code you can deactivate the Half Rate Codec
*#۰۰۰۰#
Displays your phones software version, ۱st Line : Software Version, ۲nd Line : Software Release Date, ۳rd Line : Compression Type
*#۹۹۹۹#
Phones software version if *#۰۰۰۰# does not work
*#۰۶#
For checking the International Mobile Equipment Identity (IMEI Number)
#pw ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ ۱#
Provider Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and " " symbols)
#pw ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ ۲#
Network Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and " " symbols)
#pw ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ ۳#
Country Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and " " symbols)
#pw ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ ۴#
SIM Card Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and " " symbols)
*#۱۴۷#
This lets you know who called you last (Only vodofone)
*#۱۴۷۱#
Last call (Only vodofone)
*#۲۱#
This phone code allows you to check the number that "All Calls" are diverted to
*#۲۶۴۰#
Displays phone security code in use
*#۳۰#
Lets you see the private number
*#۴۳#
Allows you to check the "Call Waiting" status of your cell phone.
*#۶۱#
Allows you to check the number that "On No Reply" calls are diverted to
*#۶۲#
Allows you to check the number that "Divert If Unreachable (no service)" calls are diverted to
*#۶۷#
Allows you to check the number that "On Busy Calls" are diverted to
*#۶۷۷۰۵۶۴۶#
Phone code that removes operator logo on ۳۳۱۰ ۳۳۳۰
*#۷۳#
Reset phone timers and game scores
*#۷۴۶۰۲۵۶۲۵#
Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature "SIM Clock Stop Allowed", it means you will get the best standby time possible
*#۷۷۶۰#
Manufactures code
*#۷۷۸۰#
Restore factory settings
*#۸۱۱۰#
Software version for the nokia ۸۱۱۰
*#۹۲۷۰۲۶۸۹#
Displays - ۱.Serial Number, ۲.Date Made, ۳.Purchase Date, ۴.Date of last repair (۰۰۰۰ for no repairs), ۵.Transfer User Data. To exit this mode you need to switch your phone off then on again
*#۹۴۸۷۰۳۴۵۱۲۳۴۵۶۷۸۹#
Deactivate the PWM-Mem
**۲۱*number#
Turn on "All Calls" diverting to the phone number entered
**۶۱*number#
Turn on "No Reply" diverting to the phone number entered
**۶۷*number#
Turn on "On Busy" diverting to the phone number entered
۱۲۳۴۵
This is the default security code
press and hold #
Lets you switch between lines