چند روز پیش در سایت 12 عکس از نوزادان بسیار زیبا را برایتان قرار دادیمکه تقویم سال 1389 در هر کدام از عکس ها حک شده بود. امروز هم مجموعه دیگراز این تقویم ها را برایتان آماده کرده ایم که اینبار در موضوع مناظرطبیعی بسیار زیبا میباشد. هر کدام از این عکسها مربوط به ماهی از سال 1389است که روز شمار آن ماه در گوشه ای از تصویر به شکل کمرنگی حک شده که شمامیتوانید علاوه بر داشتن یک پس زمینه بسیار زیبا از روز شما آن هم استفادهکنید. علاوه بر این در تقویم مربوط به هر ماه، روز های تعطیل و سایرجزئیات روزهای هر ماه قرار داده شده است. همچنین تمام عکسها را در یک فایلPDF و پشت سر هم برایتان قرار داده ایم تا بتوانیم یک سالنامه تصویریبسیار زیبا از سال 1389 را داشته باشید. کیفیت هر کدام از این تصاویربسیار عالی بوده و هر یک از انها در سایز 1600x1200 میباشد.__________________