نرمافزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری کاملا رایگان است در خصوص امورمالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه هایخود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمدها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبتنمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شمادر کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از ایننرم افزار می توانید حدود ۹۹% فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید وبه تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتیساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید،مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته کهاین نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوستهنرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

قابليتهاي كليدي نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر:
- قابل فهم، ساده و سریع
- امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود
- امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی
- امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه
- پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی
- نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف
- گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک
- دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها
- امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها
- امکان دریافت نسخه پشتیبان
- امکان ارسال و دریافت اطلاعات
- و...

ایجاد و مدیریت چندین طرف حساب:
امکان ایجاد تعداد نامحدود طرف حساب ها به شما این امکان را می دهد که جهتحساب های بانکی، پول نقد همراه خودتان، کارت های اعتباری، وام هایی کهدریافت می کنید، دوستانی که با آنها رابطه مالی دارید و ... طرف حسابایجاد نمایید و اطلاعات آنها را به صورت مجزا نگهداری و گزارش گیری نمایید.


کنترل و مدیریت حساب ها:
- مدیریت درآمد و هزینه های با استفاده از یک حساب
- ایجاد گروه بندی های درآمد و هزینه جهت تقسیم بندی درآمد ها و هزینه ها
- امکان انتقال پول بین حساب ها
- امکان ثبت شرح هزینه و یا درآمد جهت هر یک از دریافت و پرداخت ها
- و...

ارسال و دریافت:
- امکان ارسال اطلاعات به فایل
- امکان دریافت اطلاعات از فایل
- امکان تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانی آن
- و...

چاپ:
- امکان چاپ تمامی دریافت و پرداخت های یک حساب در محدوده مشخص
- امکان چاپ تمامی درآمد ها و هزینه ها در محدوده تاریخی مشخص
- و...

نمودار ها:
- امکان مقایسه درآمد ها و هزینه ها در محدوده تاریخی مشخص
- امکان مقایسه یک گروه هزینه با ماه های قبل
- امکان مقایسه یک گروه درآمد با ماه های قبل
- امکان مقایسه درآمد های ماهانه
- امکان مقایسه هزینه های ماهانه

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

رمز فايل:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]