زیان پارسی زبان ملی ما ایرانیان است.
آنچه فرهنگ ما را پس از تازش عربها , موغولها , انگلیسیها و دیگر کشورهابه میهن ما زنده نگاه داشته , زبان مادری مان است پس تلاش می کنیم زبانمادری خود را پاس داریم و تا می توانیم از واژه های زبان خودمان به جایواژه های بیگانه ای که پس از این تازشها به زبانمان وارد شده بهره ببریم وبا آنها گفتگو کنیم و بنویسیم.
چرا از بکار بردن واژه های زبان خود که سرمایه های فرهنگی ما هستند سربلند نباشیم ؟
آیا زبان پارسی مایه شرمساری ایرانیان است یا دست آویز سربلندی ما ؟
زبان مادری ما همچون گنجینه ای از هزاران سال پیش با گذر از جنگها وکشتارها و درازای سده ها به دست من و شما رسیده و مایه ی سربلندی ماست.بیاییم پارسی را پاس داریم !

اگر دقت کرده باشید به مرور زمان کلمه های بیگانه فراوانی وارد زبانعامیانه ما شده است . کلماتی که بیشتر از زبان عربی و یا … وارد زبانپارسی شده اند .

نرم افزار Parsi to Persian (فارسی به پارسی) یک نرم افزار با ایده ایجالب برای دگرگونی زبان نوشتاری کنونی به زبانهای باستانی است و دارایگزینه ای به نام دیکشنری همانند سازی برای زدایش واژه های عربی از پارسیاست.


امکان تبدیل نوشته دلخواه شما به به زبانهای باستانی (میخی پارسی -اوستایی - پهـلوی - آوانگاری) ، نمایش معادل کلمات عربی به پارسی ازقابلیتهای مهم این نرم افزار است .

همچنین نرم افزار حاوی متن کامل شاهنامه فردوسی می باشد .

نرم افزار Parsi to Persian هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و محتویکلمات محدودی است اما قابلیت جالب این نرم افزار امکان اضافه نمودن کلماتدلخواه به پایگاه داده (Database) نرم افزار جهت تکمیل نمودن نرم افزاراست .


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]