با استفاده از نرم افزار سالنامه سلامت قادر خواهید بود به اطلاعاتارزشمندی از قبیل پزشکی ، روان شناسی و داروهای گیاهی دست پیدا کنید . ایننرم افزار قابلیت جستجو در مطالب را نیز داراست تا استفاده کنندگان اینبرنامه به راحتی به مطالب دلخواه خود دست پیدا کنند . یکی از قابلیت هایجالب این نرم افزار قسمت تقویم روز آن است که در این تقویم اشعار شاعرگرانقدر حافظ نیز گنجانده شده است .


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پسورد [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به صورت حروف کوچک وارد کنید!)