:: مقدمه

فضاي سبز شهري كليه مجموعه هاي گياهي انسان ساخت و تحت مديريت انساني كه داراي باردهي اكولوژيكي (زيست محيطي) و اجتماعي هستند .

جنبه هاي اكولوژيكي (زيست محيطي) :

1 – توليد اكسيژن

2 – جذب گاز كربنيك

3 – جذب گازهاي سمي بخصوص SO1 2+3 پالايش

4 – تعديل دما

5 – بهبود كيفيت آبهاي زيرزميني

6 – حفظ ساختار پاركها

7 – آسايش رواني

8- امنيت ترافيكي

9 – پويايي و سبز زندگي شهري

10 – كاهش آلودگي صوتي

از روند عرصه

1 – زمين بكر

2 – زميني كه طراحي شده

2 – زميني كه طراحي شده :

1 – تحت تأثير شرايط موجود قرار نگيرد .

2 – عناصر مهم فضاي سبز حفظ شود

دسته بندي

مورد توجه (قابل انعطاف) اساسي – مهم

بستر گلكاري ، بستر گياهان علفي ، بستر گياهان چند ساله پوششي درختان ، درختچه ها ، آلاچيق آرك Acr

گلخانه (تابستاني و زمستاني) ، محل دفن زباله ، محل كمپوست ، محل چمن كاري

نيمكت ، سركه ، استخر ، باري كيو ، تراس ، معابر ، پاركينگ ، باغ سبزيجات ، باغ ميوه ، آبنما ، زمين بازي كودكان ، محل ابرار (انبار) ، باغ صخره اي

طراحي منظر = Landscape

چشم انداز = Out look

1 – Hard. L = سازه هاي سخت (جدول ، آسفالت ، آلاچيق)

2 – Soft. L = سازه هاي نرم (كليه عناصر گياهي و …)

كاركرد باغ – پارك Functionهدف ما از طراحي فضاي سبز چيست ؟

1 – برآوردن نيازها

2 – متعجب كردن Surprise

براي شروع :

1 – چه مي خواهيد ؟

2 – چه داريد ؟

در مرحله ورود به عرصه : ابزار لازم و روشهاي كار

1 – ورود به عرصه (حتي در صورت داشتن نقشه)

چند بعدي به منظر نگريسته شود .

2 – اگر عرصه خيلي وسيع بود ، تقسيم بندي شود .

3 – يك حاشيه دو متري براي گردش كار عملياتي در نظر بگيريد .

4 – ثبت اندازه عناصر و فواصل آنها از نقاط اصلي

5 – شابلونهايي از سازه هاي نرم (درختان)

6 – ابتكار در اندازه گيري ها (يك فاصلة 25 متري را سه دفعه با گام عادي بنمائيد ، جمع آنها را بر 3 نفر كنيد تا اندازه متوسط گام خود را بدست آوريد .

7- تهيه چند كپي از چارچوب كار

ملزومات اندازيه گيري

1 – متر 30 تا 50 متري از جنس پلاستيك

2 – متر فلزي 2 متري

3 – ميخ هاي چوبي علامت گذاري (فولادي)

4 – وسايل ترسيم (انواع مداد ، تخته كار ، زيردستي ، راپيد ، روان نويس ، گيره ، كاغذ ترسيم و …)

1 – كاغذ شطرنجي

2 – بر اساس مقياس فريم بندي مي كنند .

رنگ فرم بايستي متفاوت باشد تا خط حاشيه و خطوط نقشه .

3 – كاغذ طراحي A3 يا A4

4 – كاغذ پوستي (پيش طرح)

5 – كالك


منبع : سبزیران