پرواز آزمایشی هواپیمای فوق سبک فجر 22 "ساخت ایران" در مشهد
عکسی از هواپیمای فوق سبک فجر 22
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
حسینباقری با بیان اینکه هواپیماهای فوق سبک فجر 22 تاکنون 70 درصد انتظاراتسازمان مدیریت بحران کشور را تامین کرده است افزود هم اکنون سازمان حفاظتمحیط زیست خراسان رضوی یک فروند از این هواپیماها را در اختیار دارد و یکفروند دیگر نیز تا پایان فروردین به ناوگان پروازی سازمان حفاظت محیط زیستاین استان اختصاص خواهد یافت
واحد مرکزی خبر: پرواز آزمایشی هواپیمای فوق سبک فجر 22 در مشهد با موفقیت انجام شد.


رئیسسازمان مدیریت بحران کشور در مراسم انجام این پرواز آزمایشی و هنگامبازدید از باند هواپیماهای فوق سبک مشهد با بیان اینکه هواپیماهای فوق سبکهم اینک در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است گفت با توجه به کارآمدی اینهواپیماها در عملیات امداد و نجات، تفاهمنامه ای بین سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مدیریت بحران کشور منعقد شده است که بر اساس آن سازمانمدیریت بحران می تواند در آموزش های مورد نیاز خود از این هواپیماهااستفاده کند.

حسین باقری با بیان اینکه هواپیماهای فوق سبک فجر22 تاکنون 70 درصد انتظارات سازمان مدیریت بحران کشور را تامین کرده استافزود هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی یک فروند از اینهواپیماها را در اختیار دارد و یک فروند دیگر نیز تا پایان فروردین بهناوگان پروازی سازمان حفاظت محیط زیست این استان اختصاص خواهد یافت.

ویگفت در صورت نهایی شدن تفاهمنامه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریتبحران این تعداد برای ارائه خدمات پروازی در کل کشور به 10 فروند خواهدرسید.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور یکی ازمحدودیت های مدیریت بحران را در کشور شناسایی اولیه و کنترل مناطق آسیبدیده و نیز نحوه ساماندهی نیروهای امداد و نجات دانست و افزود با توجه بهتوان مانور سریع و آسان این هواپیماها در شرایط جوی مساعد ، استفاده ازآنها برای حل مشکلات حوزه امداد و نجات بسیار مفید است و به وسیله آنها میتوان نیازهایی مانند وضع ترافیک جاده ای و گلوگاه های ورودی یک شهر راسنجید و به شناسایی اولیه مناطق بحرانی و عملیات امداد و نجات سرعت بخشید.

هواپیماهای فوق سبک برای سرعت های کم و اماکنی که در آنها باند فرود هواپیما وجود ندارد قابلیت استفاده دارد.
پروازآزمایشی هواپیمای فوق سبک فجر 22 امروز به مدت نیم ساعت در مسیر هواییمشهد تا شهر جدید گلبهار در حوالی شهرستان چناران انجام شد.
منبع: عصر ایران