به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی سیان (سیستم یکپارچه اقتصاد نوین)، پنجمین دوره مسابقات کشوری رباتیک موشهای هوشمند، امسال از 19 الی 22 مرداد 86 در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار میگردد. این مسابقات که دوره قبلی آن در نائین اصفهان برگزار شده بود، امسال با حضور بیش از 450 تیم و 3000 نفر شرکت کننده از کل دانشگاههای سراسر کشور، و هیئت 6 نفره داوری بین المللی به سرپرستی پروفسور کارولوکس برگزار میگردد.

این مسابقات در 4 رشته و با جوایز زیر میباشد:
1) تعقيب خط

2) تعقيب خط الکترومغناطيسی

3) ميکرو ماوس

4) ربات های جنگجو


رشته تعقيب خط:

ـ) تيم اول 5 ميليون ريال

ـ) تيم دوم 3 ميليون ريال

ـ) تيم سوم 2 ميليون ريال
رشته تعقيب خط الکترومغناطيسی:

ـ) تيم اول 7 ميليون ريال

ـ) تيم دوم 5 ميليون ريال

ـ) تيم سوم 3 ميليون ريال
رشته ميکرو ماوس:

ـ) تيم اول 10 ميليون ريال

ـ) تيم دوم 7 ميليون ريال

ـ) تيم سوم 5 ميليون ريالو در نهايت، در رشته ربات های جنگجو:

ـ) تيم اول 14 ميليون ريال

ـ) تيم دوم 11 ميليون ريال

ـ) تيم سوم 8 ميليون ريال


روابط عمومی این شرکت همچنین تصریح کرد، شرکت ها، سازمانها، ادارات دولتی و کارخانجاتی که قصد اسپانسرینگ در این رویداد بزرگ را دارند، میتوانند با تلفن های 2-4416761 (0411) تماس حاصل نمایند.