نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: سوسک

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  سوسک

  سوسک

  مقدمه
  حشرات جانورانی هستند کهدارای سر ، سینه و شکم بوده و دارای یک جفت شاخک هستند. حشرات دارای قطعاتدهانی برای مکیدن ، جویدن و لیسیدن هستند. سینه دارای سه زوج پاهای بندبندو دو زوج بال است که تغییر یافته و یا تحلیل رفته یا وجود ندارد. دارایقلب پشتی باریک میباشند. تنفس به کمک نایهای منشعب که پوشش درونی آنها ازکوتیکول است صورت میگیرد. نایها اکسیژن هوا را از منافذ تنفسی مستقیما بهبافتها میرسانند.

  وازنش به توسط دو یا تعداد زیادی لولههایمالپیگی کوچک صورت میگیرد. دستگاه عصبی عبارتست از عقدههایی که به طنابعصبی شکمی دولا اتصال دارد. اندامهای حسی عبارتند از چشمهای ساده و مرکب.بعضی حشرات دارای وسایلی برای تولید و درک صدا هستند استاتوسیت در آنهاوجود ندارد. جنسهای نر و ماده از هم جداست. لقاح داخلی است. تقسیم تخمآنها سطحی است. سیر تکامل توام با چندین بار پوستاندازی است.
  رده بندی

  زیر رده بیبالان یا بیدگردیسان
  که بدون بال هستند دارای دگردیسی کم و یا فاقد دگردیسی هستند. شکم دارای زواید شکمی به اضافه دنباله است و دارای چندین راستهاند.
  زیر رده بالداران یا حشرات بالدار
  اینحشرات دارای بال هستند بعضی دارای بال بعضی بدون بال یا بال تغییر یافتههستند. غیر از دنبالههای شکمی و زواید تناسلی زایدههای دیگری در آنهاموجود نیست.
  راسته راست بالان
  راست بالان در مراحل جوانی به صورتلاروهایی با چشمهای مرکب هستند بالها تکامل مییابد و دگردیسی آهسته وتدریجی دارند و دارای اندازههای متوسط و بزرگند. قطعات دهانی خرد کنندهدارند. بالهای جلوی آنها نازک و پوست مانند است و دارای رگبال میباشند.بالهای عقبی آنها غشایی حاشیهدار و دارای رگبالهای بسیار زیاد است اینبالها به صورت بادبزنی زیر بال جلوی تا میخورد بعضی نیز بدون بالند، شکممعمولا دارای دنباله و اندام تخم ریز است. اکثرا آنها گیاهخوارند و دارای 230000 گونه میباشند و از کربونیفر تاکنون وجود دارند.
  خزوکها یا سوسکهای حمام
  بدناین جانوران پهن است قسمتی از سر در زیر سینه آنها قرار گرفته است شاخکهایاین جانوران طویل و تیره رنگ است و اغلب آنها بدبو هستند.

  محل زندگی
  روزها در سوراخها مخفی میشوند و در شب و تاریکی سریع میدوند.
  نوع تغذیه
  همهچیز خوارند، و از غذاهای فاسد شده، البسه ، چرم و کتاب و بسیاری از مواددیگری تغذیه میکنند مانند سوسک آمریکایی یا پریپلانتا آمریکانا ، سوسکشرقی یا بلاتااوریبانتالی
  سوسک آمریکایی یا پریپلانتا آمریکانا
  بدنی پهن با رنگی تیره دارد و حیوان نر بالدار و کوچکتر از حیوان ماده است و حیوان ماده فاقد بال است.

  سوسک آلمانی یا بلاتاژرمانیکا
  دراین گونه نیز حیوان بدون بال و بزرگتر از حیوان نر است و حیوان بالدار استنرها دارای صدای مخصوص میباشند. ماده تخمهای خود را در کپسول کیتینیمیریزد و آن را مدتی در انتهای شکم خود حمل میکند. در هر کپسول تعدادزیادی تخم وجود دارد. حیوان ماده میتواند سه تا چهار کپسول تولید نماید.نوزادهای تازه بیرون آمده سفید یا زرد رنگند پسی از چندن پوست اندازی رنگپورهها تغییر میکند تا پس از آخرین پوست اندازی حیوان بالغ شود در جاهایمرطوب و تاریک زندگی میکند.

  منبع
  daneshnameh.roshd.ir

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: سوسک

  سوسك و روشهاي مبارزه با آن


  سوسكهاحشراتي هستند كه از زمانهاي قديم روي كره زمين وجود داشته اند. سوسكها درچرخه بهداشتي نقش تخريبي زيادي دارند زيرا آنها همه چيز مي خورند و علاوهبر مواد غذايي انساني از مواد آلي در حال فساد اعم از پس مانده مواد غذاييموجود در زباله خلط و مدفوع انساني و حيواني نيز تغذيه مي كنند. لذا آلودهبه عوامل بيماري زا مثل قارچ انگل ويروس و باكتري شده و باعث آلودگي موادغذايي و ظروف مي شوند.
  سوسكها معمولا به طور دسته جمعي زندگي مي كنندو شايد اين تجمع به خاطر ترشح غدد در بدن آنها باشد كه اين ترشحات در محيطاطراف مي ريزد.
  كپسول تخم سوسكها تقريبا شبيه لوبيا قرمز است كه اينتخمها را داخل شكافها مي گذارند. معمولا آلودگي هاي جديد توسط حمل كپسولتخم سوسكها از طريق كالاها انجام مي گيرد.
  موادي كه از غدد بدنسوسكها ترشح ميشود و مدفوع آنها ممكن است ايجاد حساسيت كنند. اين امر درمحلهايي كه سوسكها زياد باشند مشكلات زيادي را موجب مي شود. در چنينمواردي تماس مستقيم با گرد و غبار خانه و مواد آلرژي زاي سوسكها اجتنابناپذير است زيرا لاشه سوسكهاي مرده در گوشه و كنار خانه تجزيه شده و ذراتآن به صورت غبار در فضا پخش مي شود كه به عنوان يك آلرژي زاي تنفسي تلقيمي گردد.
  مراحل مبارزه با سوسكها
  1 ـ ابتدا بايد محل آلودگي ومنشا اصلي رشد و نمو سوسكها را مشخص كرد و دانست كه در چه جاهايي امكانتخم ريزي وجود دارد بررسي كامل شكافهاي گوشه و كنار خانه بخصوص محلهاي گرمو مرطوب مثل آشپزخانه و دستشويي بخصوص در هنگام شب كه سوسكها فعال هستندما را به يافتن محل اصلي تخم ريزي اين حشره ياري مي كند.
  2 ـ ساير اثرات حاصل از وجود سوسكها مثل كپسول تخم پوسته بدن و مدفوع آنها نيز راهنماي موثري براي پي بردن به محل اصلي آلودگي است .
  انواع مبارزه
  الف ـ فيزيكي و بهسازي محيط :
  بهسازي محيط بهترين شرط مبارزه با سوسكهاست كه بايد پناهگاههاي سوسكها را از بين برد و در اين رابطه بايد :
  1 ـ همه شكافهاي ديوار كف درز بين پله ها و ... را بايد با سيمان گرفت .
  2 ـ در نظافت ساختمان و جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله ها در همه اماكن تاثير مستقيم در نابودي سوسكها دارد .
  3ـ از توري ريز در مدخل هواكش فاضلابها و كف شوي مناسب در دهانه لوله هايفاضلاب جهت جلوگيري از ورود و خروج سوسكها و لانه گزيني آنها در اطرافحلقه چاه استفاده شود.
  ب ـ مبارزه شيميايي ـ سمپاشي : در مورد آلودگيهاي كم مي توان از قوطي هاي اسپري سم استفاده شود اما در سطح وسيع ازروشهاي محلول پاشي گرد پاشي و طعمه گذاري استفاده گردد.
  1 ـ سم پاسي: پاشيدن محلول حشره كش در داخل شكافها و در سطوح آلوده محلهاي گرم ومرطوب اطراف ظرفشويي و محلهايي كه سوسكها ديده شده اند رايجترين روشمبارزه با سوسكهاست .
  2 ـ گرد پاشي : گردپاشي در اطراف اماكن داخلي و كنار ديوارها انجام مي شود .
  3 ـ طعمه گذاري : اين روش در محلهايي كه سوسكها دسترسي به مواد غذايي ندارند توصيه مي شود .
  چند نكته ضروري
  الفـ اگر چه از بين بردن سوسكها لازم و ضروري است ولي خطرات ناشي از استفادهاز تركيبات سمي براي از بين بردن آنها اگر با رعايت نكات ايمني همراهنباشد بيشتر از وجود سوسكهاست .
  ب ـ قبل از سم پاشي محل بايد مواد غذايي ظروف غذاخوري و وسايل خواب از محل خارج يا روي آن كاملا پوشيده شود.
  جـ چون اثري ماندگاري سموم متفاوت بوده واز طرفي با شستن سموم از بين ميروند بنابر اين بايد براي بيش از 2 تا 3 ماه سمپاشي تكرار گردد تا سم رويسطوح باقي بماند.
  د ـ نبايد به كودكان اجازه ورود به آشپزخانه يا ملحهاي سمپاشي شده غيراز سم پيروترونيدها داده شود مگر بعد از شستن اين مكانها.
  تهيه كننده : اشرف شيخ عليشاهي
  منبع
  bazyab.ir

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. چرا سوسکها شبها پیدایشان میشود!؟
  توسط HRG در انجمن حشرات
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰, ۱۹:۵۳
 2. درباره سوسکها چه میدانید؟؟؟
  توسط HRG در انجمن حشرات
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۶ شهریور ۸۹, ۱۱:۵۷
 3. گلشیفته فراهانی:هنرمندان ایرانی مانند سوسک هستند!
  توسط HRG در انجمن تئاتر وسینمای ایران
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: شنبه ۰۵ تیر ۸۹, ۱۲:۳۹
 4. ربات ها سوسک مي شوند!
  توسط HRG در انجمن رباتیک
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۹ دی ۸۸, ۱۹:۰۶
 5. معرفی سوسک سیاه گندم Zabrus tenebrioides
  توسط GHOLNAZ در انجمن زراعت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۸ دی ۸۷, ۰۱:۱۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •