من اعتقاد دارم اگر انسان بخواهد در هر لحظه می تواند پیشرفت چشم گیری داشته باشد چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ فرهنگی و . . .
کافی است انسان در هر موردی شروع به تفکر کند و خود را جای گزین سال و مکان مورد نظر در تاریخ کند و از قدرت تخیل برای ارتباط جسم خود و جسمی در آینده برقرار کند و آینده و گذشته را در ذهن خود تصور و درک نماید.انسان قادر به بی نهایت کار است که حتی می تواند در یک روز پیشرفتی معادل ملیونها سال انجام دهد مثلا چه طور می توان با سرعت نور حرکت کرد فقط کافی است به چگونگی این عمل فکر کرد.مثلا یک ترن داخل نیرویی از نیروی دافعه مثل قطب های هم نام و هم جنس که ترن را داخل مرکز قرار داده و با انرژی فرا تر از برق یا همان برق شروع به عمل کند و با قطع ارتباط و نیرویی قوی باعث ترمز و ایستادن ترن در هر نقطه ای بشود.علم چیزی است که هرگزتمام نمی شود و هر گاه هر کس از آینده علم دلسرد شود او انسانی جاهل است.آیا نمی شود به خورشید سفر کرد آیا نمی توان سیاره ای شبیه ساز شده زمین به وسعتی همانند او و یا بیشتر ساخت . هرگز فکر نکنید نمی شود که جواب داخل مغز شماهاست که خدایی بسیار قوی و باهوش و مهربان خالق ماست.امیدوارم همیشه به یاد خداوند باشید.با هر مذهبی و من اسلام و شیعه را انتخاب کردم و درست و غلط را از آن تمیز دادم.اگر انسان به کارهای بزرگی نبود من هرگز به دنبال آن نبودم در صورتی که سن من 24 سال است و باز هم دنبال خدا ،علم ، تفریح ، ورزش ، مسافرت هستم و همه کارها را با برنامه ریزی های دقیق انجام دادم که انسان می تواند به هرچه بخواهد برسد.