[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اول از همه بگویم که به حجم برنامه اعتراض نکنید چون اولافشرده شده است و ثانیا واقعا ارزش دانلود کردن را دارد. می توانید از خطوطپرسرعت برای دانلود کردن آن استفاده کنید. با استفاده از این برنامه میتوانید متن اسکن شده فارسی و انگلیسی را به متن قابل ویرایش در برنامهWord تبدیل کنید. همچنین می توانید فایلهای PDF را به متن تبدیل کنید.اساس کار این برنامه بر مبنای OCR یعنی تشخیص گرافیکی حروف است. این روشخطا دارد و متن تبدیل شده دارای غلطهای املایی می باشد. در ضمن کیفیت فایلاسکن شده یا تصویر مورد نظر برای تبدیل باید بالا و حداقل 300 dpi باشد تادرصد خطا کاهش پیدا کند. این برنامه در نسخه های قبلی از زبان فارسیپشتیبانی نمی کرد و این اولین نسخه ای است که البته در ویرایش Middle Eastاز زبان فارسی پشتیبانی می کند. برنامه در دو قسمت فشرده شده است و یکRecovery Record هم برای فایلهای فشرده قرار داده شده است تا اگر فایلهادر هنگام دانلود مشکلی پیدا کردند و ناقص دانلود شدند احتمال بازیابی آنافزایش پیدا کند. برای نصب برنامه ابتدا فایل ISScript1150.msi و سپسReadirisPro11Me.exe را اجرا کنید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]