سازمان نقشه برداری خراسان در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از نقشه و نیزدسترسی عموم شهروندان عزیز و زائران محترم به اطلاعات شهر مشهد اقدام بهارائه اطلاعات در بستر نقشه و در محیط نرم افزار نموده است . در این نرمافزار قابلیت های مختلفی از جمله جستجوی محل های مختلف روی نقشه ، امكانچاپ موقعیت های مورد نظر ، محاسبه فاصله و مساحت ، ارائه مختصات ، اتصالبه گیرنده های GPS ، محاسبه بهترین مسیر برای رسیدن به یك نقطه خاص ، پیداكردن نزدیك ترین امكانات و دسترسی به عكس هوایی و تصویر ماهواره ای شهرپیش بینی گردیده است. شایان ذكر است در نسخه رایگان این نرم افزار اطلاعاتعمومی مشهد و برخی امكانات عمومی آن ارائه گردیده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]