[HR]
از این برنامه می توانید برای قرار دادن یک تقویم شمسی بر روی دسکتاپاستفاده کنید. از امتیازات این برنامه این است که با رسیدن سال جدید روزهارا به درستی نشان می دهد. در این نرم افزار می توانید ماه قبل و ماه بعدرا نیز بر روی دسکتاپ نشان دارد. مکان قرار گرفتن تقویم بر روی میز کارقابل تنظیم است. می توانید از تصویر پیش زمینه متفاوتی استفاده کنید. اینبرنامه جدید نیست و به دلیل کامل شدن بخش به آن اضافه شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
__________________