[HR]
این برنامه توسط یکی از کاربران طراحی شده است. از این برنامه می توانیدبرای جستجوی پیشرفته و مدیریت بر فایل های text استفاده کنید. از خصوصیاتو ویژگی ها این برنامه سرعت بالا در بازیابی و جستجو، حساسیت فوق العادهبه کلمات حتی به حروف بزرگ و کوچک ، قدرت ویرایش فایل در هنگام جستجو بدوناختلال در کار ، قدرت باز کردن هم زمان چند text و جستجوی آن ها با هم ،سیستم کاملا ، هوشمند و قابل تشخیص تمامی خطاها و ارجاع آن به کاربر ،طراحی با زبان اصلی که البته بسیار ساده است ، محیط زیبا و ساده در عینحال پیشرفته ، قابل تشخصیص و جستجوی تمامی کلمات به زبان انگلیسی و فارسی، قدرت تشخیص چندمین خط و مسیر آن برای ویرایش بهتر و اطلاع آن به کاربرمی باشد. این برنامه برای کسانی که برنامه نویس هستند ، برای بانک هایاطلاعاتی در ادارات و کارخانه هاو شرکت ها ، خود برنامه می تواند یک بانکاطلاعاتی ساده و پیشرفته باشد ، برای افرادی که در text خود مطلب فوقالعاده زیادی گنجانده و می خواهند کلمه ای را در ان پیدا کنند ، با اینبرنامه می توانید توسط یک text و نوشتن اطلاعات در ان یک بانک اطلاعاتیساده و پیشرفته طراحی کنید ، توسط این برنامه می توانید یک سیستم جستجویکلمه فوق العاده و حرفهای داشته باشدید ، کاربرد برای برنامه نویس ها ووبلاگ نویس ها و برای برنامه نویس ها زمانی که کدی را اشتباده یا بر فرضمثال ناخداگاه اشتباه تایپ کردند باید تمامی متغییر ها را بررسی و دوبارهاصلاح کنند که این کار وقت گیر و اعصاب خورد کن است که به وسیله اینبرنامه کارد خود را می توانند در عرض مدت کوتاهی تمامی متغییر ها را جستجوکنند در صورت که به صورت معمول این کار ساعت ها طول می کشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
__________________