مايکروسافت در رقابت شديد با اپل رقيب جديد آي پد رونمايي شد
تصاويرجديدکه چهره جديدترين محصول شرکت مايکروسافت را افشا کرده اند نشان ميدهند اينشرکت با توليد محصولي شگفت انگيز با جديت در مسير رقابت با iPadشرکت اپلقدم برداشته است.

شرکتمايکروسافت در حال افشاي جزئياتي از آخرينمحصول خود يعني تبلت Courierاست. طي تلاشي آشکار براي رقابت با آي پداپل، اين ابزار لمسي در سري ازتصاوير ويدئويي به نمايش گذاشته شده اند ودر اين تصاوير به عنوان ابزاريبراي سازماندهي زندگي ديجيتال کاربر معرفيشده است.
بهبياني ديگر تبلت جديد مايکروسافت انجامفعاليتهايي از قبيل سازماندهيتماسهاي تلفني و ايده هاي جديد کاربر، ارسالنامه هاي الکترونيک و در عينحال جستجو در اينترنت را براي کاربر خود بهعهده خواهد گرفت.
سطحلمسي و تعاملي Courier بر روي دو نمايشگر قرارگرفته است و کاربر مي تواندبا استفاده از انگشتان دست يا قلم فلزي ويژهاز اين نمايشگر لمسي استفادهکند. تصاوير نشان مي دهند Courier تواناييشناسايي دست خط کاربر خود راداشته و از ضخامتي کمتر از 2.5 سانتيمتربرخوردار است و ابعاد آن 12.7 در17.7 سانتيمتر تخمين زده شده است. سيستمعامل اين تبلت جديد نيز ويندوز 7نبوده و مايکروسافت از سيستم عامل Tegra2 براي راه اندازي سيستم رايانه ايجديد خود استفاده کرده است.
دروبلاگ Engadget همچنين اعلام شده است Courierاز دوربيني داخلي برخورداربوده و داراي فيش هد فون براي استفاده کاربر ازفايلهاي صوتي است.
بر اساس گزارش تلگراف تا کنون هيچ اطلاعاتي از بها و يا تاريخ ارائه Courier توسط شرکت مايکروسافت ارائه نشده است.


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]