تاکنون ژاپن بابت قطارهای تندرو اش در دنیا یکه تاز و معروف بوده، امابرنامه چینی ها برای راه اندازی خط آهن و قطار پرسرعت جدیدشان قرار استگوی سبقت را از همسایه صنعتی شان برباید. با اجرایی شدن این طرح مسافرانمی توانند در کمتر از ۲ روز با قطار از لندن به پکن سفر کنند. همچنین قراراست این خط آهن از پکن به سنگاپور برود تا سفر به این کشور را هم در ۳ روزامکان پذیر نماید و البته از آن طریق به کشورهای هند و پاکستان هم متصلخواهد شد.
[JUSTIFY]آقای وانگ، یکی از مشاوران ارشد این پروژه که [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]هم هست، می گوید که آنها در این برنامه به دنبال راه اندازی قطارهاییهستند که سرعتی نزدیک به هواپیما داشته باشد. و اعتقاد دارد که با نگاهیخوشبینانه پروژه راه آهن تندرو چین طی ۱۰ سال تکمیل خواهد شد. البته برخیاز منابع سرعت این قطارها را نزدیک به ۳۲۲ کیلومتر بر ساعت اعلام کرده اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برایاینکه تصور دقیق تری نسبت به این پروژه داشته باشید، به سراغ اعداد وارقام می رویم. فاصله مستقیم هوایی بین پکن و لندن ۸۱۶۱ کیلومتر است، یعنیاگر هواپیما با سرعتی بیش از ۸۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند شما تقریبا ۱۰ساعت در آسمان خواهید بود. کوتاه ترین فاصله زمینی این دو شهر هم حدود۱۳۷۰۰ کیلومتر است، یعنی باید بیش از ۵ روز بدون توقف و با سرعت ۱۲۰کیلومتر در ساعت رانندگی کنید![/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درادامه این طرح بلند پروازانه، چینی ها تصمیم دارند که خط آهن سریع السیرخود را تا آلمان و روسیه هم ادامه دهند و همچنین آن را به سیستم راه آهنسراسری اروپا متصل کنند. و در بخش سوم پروژه هم قرار است که چین از شمالبه ویتنام، تایلند، برمه و مالزی متصل شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بهنظر می رسد با این خطوط فلزی و قطارهای باری و مسافربری که قرار است برروی آنها حرکت کنند، چین کم کم شبیه به اختاپوسی می شود که جهان را درچنبره خویش گرفته و قصد دارد آن را به یک باره ببلعد![/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]

نارنجي.آي آر