گوگل یک شرکت کوچک دیگر به نام [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]راخریداری کرد. در حالیکه اوضاع شرکتهایی نظیر یاهو به هیچ وجه مناسب نیستو این شرکتها برای کاهش هزینههای خود بصورت مستمر مشغول تعطیل نمودنسرویسهای خود هستند اما اوضاع در شرکت گوگل خوب است. گوگل باسرمایهگذاری بر روی شرکتهایی که با ایدههای بکر آینده روشنی دارند وتصاحب آنها روز به روز امپراطوری خود را گسترش میدهد و این بار به فاصلهچند روز پس از آنکه وبسرویس پیکنیک ، محبوبترین ویرایشگر آنلاین تصاویرو عکسها به گوگل پیوست امروز خریداری شدن یک شرکت دیگر به نام DocVerseخبرساز شد.
شرکت DocVerse قریب سه سال پیش توسط دو کارمند شاغل در مایکروسافت بهنامهای Shan Sinha و Alex DeNeui تشکیل شد و آن دو پس از استعفا ازمایکروسافت تمام انرژی و وقت خود را صرف ایده مشترکشان نمودند.
آنها متوجه شدند که علیرغم گسترش برنامههای پردازش متن و نرمافزارهایاداری تحت وب نظیر Google Doc اما هنوز بسیاری از مردم مجبور به انتخابتنها یکی از بین دو دسته نرمافزارهای اداری آفلاین و نرمافزارهای مشابهتحت وب هستند. آنها پلاگین سبک و کوچکی را برای نرمافزار مایکروسافت آفیسایجاد کردند که به کاربران امکان به اشتراک گذاری متون و اسناد را بینبرنامه Office و سرویسهای دیگر میداد.
هنگامی که یک کاربر پلاگین مربوطه را نصب و اکانت خود را در داکورسمیساخت هر تغییری که در فایلهای پرزنتیشن تعریف شده در حسابش میدادبصورت تقریبا همزمان از طریق محیط وب قابل دسترسی بود. آنگاه فردمیتوانست از طریق یک آدرس اینترنتی فایلش را بصورت عمومی در معرض نمایشدیگران قرار دهد یا از طریق تعریف نام کاربری و رمزعبور مخصوص مشاهده آنرا محدود به کسانی کند که تمایل دارد.مشاهدهکنندگان میتوانستند فایل راویرایش کنند یا نظرات خود را به آن بیفزایند.
ارتباط دوطرفهای که داکورس بین کلاینت تحت وبش و نرمافزار آفیسبرقرار کرده بود باعث میشد تا هرگونه تغییر در یکی در دیگری نیز اعمالشود.اگر یک قسمت خاص توسط دو نفر بصورت همزمان تغییر مییافت از مالک فایلسوال میشد که کدام یک را تایید میکند و همچنین وجود قابلیت کنترل نسخهسبب میشد در صورتی که یک قسمت به اشتباه ویرایش شود به راحتی بتوانتغییرات را به حالت نخست بازگرداند.
اگرچه بعدها مایکروسافت با ارائهسرویس Office Live Workspace خود تلاش کرد همین قابلیتها را به کاربرانارائه دهد اما همچنان DocVerse محبوبیت خود را حفظ کردهاست. مدیران اینشرکت در اظهار نظري در وبلاگ رسمی DocVerse ضمن ابراز خوشحالی از آنکهحالا گوگل مالک این شرکت به شمار میرود اعلام کردهاند که بزودی اینسرویس به مجموعه خدمات و محصولات گوگل مخصوص شرکتهای کوچک به نام GoogleApps اضافه شود.
گوگل با خرید داکورس گام جدیدی را در رقابت با مایکروسافت برداشته است. رقابتی که روز به روز برپیچیدگیاش افزوده میشود.