عمیقترین حفره ماه کشف شددانشمندان موفق به کشف عمیقترین حفره در ماه شدند حفره ای به عمق 9 کیلومتر و به طول 2 هزار و 400 کیلومتر که تصاویر آن با استفاده از تجهیزات سازمان ناسا بر روی مدارگرد هندی چاندرایان 1 به ثبت رسیده است.


به گزارش خبرگزاری مهر، "نقشه بردار معدن شناس ماه" متعلق به سازمان ناسا موفق به کشف حفره ای عظیم در قطب جنوب ماه شده است که مدتی کوتاه پس از شکل گیری این کره در اثر برخورد شهاب سنگی بزرگ با ماه به وجود آمده است.

به گفته "نوآ پترو" از پایگاه فضایی گودارد ناسا این بزرگترین و عمیق ترین حفره ای است که تا به حال بر روی کره ماه دیده شده است، گودالی که می تواند کل ایالات متحده آمریکا را تا ساحل شرقی تگزاس ببلعد. به گفته پترو برخورد شهابسنگ باعث سوراخ شدن لایه های پوسته ماه شده و مواد ناشی از ایجاد این حفره را به اطراف و به فضای بیرون پرتاب کرده است.

در عین حال گرمای عظیم ناشی از این برخورد بخشهایی از کف این حفره را ذوب کرده و آن را به بستر دریایی از صخره های گداخته تبدیل کرده است. ماه یکی از بزرگترین قربانیان بمبارانهای شهاب سنگی به شمار می رود که این حملات طی بیلیونها سال چهره ای زخمی و پر آبله را برای این کره درخشان و زیبا به جا گذاشته است.

بر اساس گزارش زی نیوز، ابزار "نقشه بردار معدن شناس ماه" یکی از 11 ابزار مطالعاتی است که بر روی چاندرایان 1 نصب شده و توانسته است یکی از معدود نشانه های ان را پیدا کند.