بهشت زیر پای مادران است زیرا که مهر مادری حد و مرز ندارد
، عکس زیر توسط هیه مانشو ویاس گرفته شده و در روزنامه هندوستان تایمز منتشر شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
در این عکس یک زن روستایی در حال شیر دادن به بچه آهویی ست که بی مادر است .
بعداز انتشار این عکس جامعه هندوستان تحت تاثیر عاطفه ای که در این مادر وجودداشت قرار گرفت و مدال طلای عکاسی چند مسابقه جهانی این رشته به عکاس اینعکس تعلق گرفت . اما پاداش این مادر نزد خدا محفوظ است.....