خبرگزاري فارس: شبكه چهار سيما 23 فيلم براي نوروز 89 در نظر گرفته كه از اين ميان 4 فيلم سهم سينماي ايران است.


بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، شبكه چهار سيما پخش فيلمهايسينمايي شبكه چهار در ايام نوروز از روز 25 اسفندماه آغاز خواهد كرد و تا18 فروردين ماه ادامه خواهد داد.
بنابراين گزارش، جدول پخش فيلمهاي نوروزي شبكه چهار به شرح زير است:

**بانكوك خطرناك (bangkok dangerous) محصول سال 2008 كشور آمريكا به كارگرداني برادران پنگ روز سه شنبه 25 اسفند پخش خواهد شد.
**هري براون (harry brown) محصول سال 2009 كشور انگلستان به كارگرداني دانيل باربر روز چهارشنبه 26 اسفندماه پخش خواهد شد.
**بازي شاه (kings game) محصول مشترك سوئد و دانمارك در سال 2004 به كارگرداني نيكولاي آرسل روز پنجشنبه 27 اسفندماه پخش خواهد شد.
**خاطرات قتل (salinui chueok) محصول سال 2003 كره جنوبي به كارگرداني جان هو بونگ روز جمعه 28 اسفندماه پخش خواهد شد.
**خطر بزرگ (the big risk) محصول سال 1960 كشورهاي فرانسه و ايتاليا به كارگرداني كلود سوته روز شنبه 29 اسفندماه پخش خواهد شد.
**شبكه چهار سيما براي روز اول فرودين ماه يك فيلم ايراني در نظر گرفته كه اين فيلم هنوز مشخص نشده است.
**شرلوك هلمز (sherloek holmes) محصول سال 2009 كشور آمريكاست كه به كارگرداني گاي ريچي روز دوشنبه 2 فروردين ماه پخش خواهد شد.
**انتقام(vengeance) محصول مشترك كشورهاي هنگ كنگ و فرانسه در سال 2009 است كه بهكارگرداني جاني تو ساخته شده است. اين فيلم روز سه شنبه 3 فروردين ماه بهروي آنتن خواهد رفت.
**زمستان اورلوگز (oorlogs winter) محصول مشتركهلند و بلژيك در سال 2008 است و توسط مارتين كول هوون ساخته شده است. اينفيلم روز چهارشنبه 4 فرودين ماه پخش خواهد شد.
**والكري (valkayre) محصول سال 2008 آمريكا به كارگرداني برايان سينگر است كه روز پنجشنبه 5 فرودين ماه پخش خواهد شد.
**براي روز جمعه 6 فروردين ماه نيز شبكه چهار فيلم ايراني پخش خواهد كرد كه هنوز مشخص نشده است.
**درمه برقي (in the electric mist) محصول مشترك آمريكا و آلمان در سال 2009به كارگرداني برتراند تاورينر ساخته شده كه روز شنبه 7 فروردين ماه پخشخواهد شد.
**دوچرخه بيجينگ (beijing bicycle) به كارگرداني وانگايساوسواي در سال 2001 ساخته شده و محصول مشترك چين و فرانسه است. اينفيلم روز يكشنبه 8 فروردين ماه پخش خواهد شد.
**شبكه چهار سيما براي روز دوشنبه 9 فروردين ماه يك فيلم ايراني در نظر گرفته كه هنوز مشخص نشده است.
**گرگهايواشنگتن (the washington wolves) محصول سال 1999 اسپانيا به كارگردانيماريانو باروسو است كه روز سه شنبه 10 فروردين به روي آنتن ميرود.
**تصرفپلهام 123 (the taking of pelham 123) محصول كشور آمريكا در سال 1974 بهكارگرداني ژوزف سرجنت است كه روز چهارشنبه 11 فرودين ماه پخش خواهد شد.
**شبكه چهار سيما براي روز پنجشنبه 12 فرودين ماه يك فيلم ايراني در نظر گرفته كه هنوز مشخص نشده است.
**كوهستانتسوروگيداك (mt.tsurugidake) محصول سال 2009 كشور ژاپن به كارگردانيداياسوكو كايموراست كه روز جمعه 13 فروردين پخش ميشود.
**جعبه(the box) محصول سال 2009 كشور آمريكا به كارگرداني ريچارد كلي است كه روز شنبه 14 فروردين ماه پخش خواهد شد.
**احضار ارواح (korei) محصول سال 2000 كشور ژاپن به كارگرداني كيوشي كورسواست كه روز يكشنبه 15 فروردين ماه به روي آنتن ميرود.
**مغول (mongol) محصول سال 2007 كشور قزاقستان به كارگرداني سرجي بودروف است كه روز دوشنبه 16 فرودين ماه پخش خواهد شد.
**منطقه9 (district9) محصول مشترك كشورهاي آمريكا و نيوزلند در سال 2009 است كهبه كارگرداني نيل بلومكامپ ساخته شده و روز سه شنبه 17 فرودين ماه به رويآنتن ميرود.
**پرونده 39 (case 39) محصول كشورهاي آمريكا و كانادادر سال 2009 است كه به كارگرداني كريستين آلوارت ساخته شده و روز چهارشنبه18 فرودين ماه پخش خواهد شد.
انتهاي پيام/ا[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]