بى بى سى: محققان مى گويند ويروسى كه عامل آنفلوآنزاى مرغى در انسان است ظاهرا ًدر حال حاصل كردن مقاومت در مقابل تنها دارويى است كه در حال حاضر براى مقابله با آن وجود دارد.
پژوهشگران دانشگاه آكسفورد از مرگ دو بيمار در ويتنام به رغم تلاش براى معالجه آنها با داروى «تامى فلو» خبر داده اند.
جزئيات اين گزارش در «نشريه پزشكى نيوانگلند» چاپ شده است. تيره H5N1 ويروس آنفلوآنزاى مرغى تاكنون جان ۷۱ نفر را در جنوب شرقى آسيا گرفته است.
اكثر قربانيان در تماس نزديك با پرندگان آلوده قرار گرفته بودند و در حال حاضر تصور نمى شود اين ويروس تهديدى عمده را متوجه جمعيت گسترده تر انسانى كند.
با اين حال كارشناسان بيم دارند ويروس جهش كرده و از قابليت سرايت آسان از انسان به انسان ديگر برخوردار شود. در صورت وقوع اين حالت دانشمندان نگرانند يك اپيدمى گسترده آنفلوآنزاى مرغى كه مى تواند جان صدها هزار نفر را در جهان بگيرد، بروز كند.
مقاله ديگرى كه قبلاً در نشريه «نيچر» چاپ شده بود از يك مورد منفرد از مقاومت دارويى در بيمارى كه به خاطر آنفلوآنزاى مرغى تحت معالجه بود، خبر مى داد.
با اين حال در آن مورد بيمار پيش از ابتلا به بيمارى و تنها به عنوان گامى احتياط آميز پس از ابتلاى يكى از اعضاى خانواده اش دوز هاى اندك تامى فلو را دريافت كرده بود.
دكتر جرمى فرار سرپرست تحقيقات دانشگاه آكسفورد يافته هاى گروه را «خيلى نگران كننده» توصيف كرد، اما گفت غيرمنتظره نبوده است.
وى گفت تمامى ميكروب ها، چه انگل، باكترى يا ويروس در نهايت شروع به ايجاد مقاومت در برابر دارو مى كنند.