كشف ردپاهايي از حيات در سحابي جباريك نقشه راداري جديد از ارتفاعات مياني سياره مريخ تاييد ميكند كه بقايايي از يك ورقه يخي عظيم در زير قلوه سنگهاي مريخي وجود دارد.

به گزارش ايسنا، اين باقي ماندههاي يخي روي بخش مهمي از منطقهاي موسوم «دئوتروينلوس منسا» كشف شدهاند كه حدود ميانه خط استوايي مريخي و قطب شمال اين سياره قرار دارد.

نقشه اين يخها توسط ابزار راداري ساخت آژانس فضايي ايتاليا روي مدارگرد اكتشافي مريخ سازمان فضايي آمريكا (ناسا) ترسيم دشه است.

دكتر جفري پلائوت ــ پژوهشگر آزمايشگاه پيشرانش جت (JPL) ناسا در اين زمينه خاطر نشان كرد: اين اطلاعات جديد بيانگر يك دوره آب و هوايي متفاوت بر سطح اين سياره است.

پلائوت درباره اين مشاهدات ميگويد كه ورقه يخي در زير برخي از سنگها فقط چند متر كشيده شده است، اما ميتواند تا عمق يك كيلومتري ضخامت داشته باشد.

اين ورقه يخي كه مدتها گم شده بوده است، احتمالا صدها ميليون سال قدمت دارد.

محققان ميگويند: اكنون كه يك ابزار راداري توانسته ژئومورفولوژي شناخته شده است در چند دهه گذشته را تاييد كند، بسياري از فيزيكدانان مطالعه روي اين مبحث در مريخ را آغاز خواهند كرد.