صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 16 , از مجموع 26

موضوع: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

 1. #1
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  نويسنده: فانگ ژائو  دستيابي به مفهوم و درك ماهيت كارآفريني و نوآوري از طريق يك تحقيق تجربي پيرامون سازمان هاي مختلف و توسعه ي يك چارچوب تكاملي و يكپارچه از تعامل ميان كارآفريني و نوآوري.  طرح/ روش شناسي / رويكرد:

  اين تحقيق در برگيرنده ي يك رويكرد كيفي در يافتن رابطهي ميان كارآفريني و نوآوري وتجزيه و تحليل عواملي است كه تعامل ميان اين دو را تقويت مي كنند. از مطالعات موردي براي تكميل يك ارزيابي جامع در مورد كارآفريني و نوآوري استفاده شده است.

 2. #2
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  يافته ها:

  اين تحقيق نشان مي دهد كه كارآفريني و نوآوري ارتباطي مثبت بايكديگر دارند و به رشد و توسعه ي سازمان ها كمك مي كنند. كارآفريني ونوآوري مكمل يكديگر هستند و تركيب اين دو براي موفقيت سازماني و ثبات در پويايي هاي امروز و محيط متغير جهان حياتي است. كارآفريني ونوآوري محدود به مراحل اوليه ي يك كسب و كار جديد نيستند.

  ارزش اوليه – كارآفريني و نوآوري را بايد رويكردي مستمر در سازمان ها دانست و اين مقاله به توسعه ي چنين رويكردي مي پردازد. اين تحقيق تجربي مويد درك نظريهها و روشهاي موجود كارآفريني و نوآوري در سازمانها است.

  اين مقاله، استدلال مينمايد كه تركيب كارآفريني و نوآوري، عاملي كليدي براي ثبات و پايداري سازمان دراين دوران مملو از تغييرات سريع است. ارزيابي ادبيات تحقيق نمايانگر آن است كه برخي مطالعات به فرايند، ساختار و استراتژي كارآفريني و نوآوري مي پردازند و ديگر تحقيقات نيز نمايانگر رابطهي مفهومي ميان اين دو هستند. البته مطالعات تجربي، روابط و همياري هاي ميان اين دو را نشان مي دهند.

 3. #3
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  اهداف

  اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  . كمك به درك ماهيت كارآفريني و نوآوري از طريق مطالعهي تجربي سازمانهاي مختلف؛

  . توسعه ي يك چارچوب تكميلي از رابطهي ميان كارآفريني و نوآوري؛

  اين تحقيق به دو پرسش ميپردازد:

  ۱/ چگونه كارآفريني و نوآوري با هم ارتباط دارند؟

  ۲/ عوامل مهم و تاثيرگذار بر توسعه ي كارآفريني ونوآوري چه هستند و چگونه رابطهي ميان آنها بر اشاعهي نوآوري تاثير مي گذارد؟

  اين تحقيق دربرگيرندهي رويكردي كيفي است كه نماينگر همياري ميان كارآفريني و نوآوري و تحليل عواملي است كه رابطهي ميان اين دو را تقويت ميكنند. مطالعات موردي در خصوص شش سازمان كارآفرين و نوآور ومصاحبههاي عمقي با مديران ارشد انجام شد تا ارزيابي كارآفريني و نوآوري تكميل شود. اين مطالعهي تجربي؛ به درك نظريهها وروش هاي موجود كارآفريني و نوآوري كمك مي كند.

 4. #4
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  ارزيابي ادبيات تحقيق

  هيچ گونه اجماع نظري در خصوص كارآفريني و نوآوري درادبيات حاضر وجود ندارد. برخي افراد با بررسي شخصيت و روانشناسي كارآفرينان و نوآوران در مورد ماهيت كارآفريني و نوآوري در سازمان ها به تحقيق پرداختهاند. به صورت خلاصه، اين تحقيق طيفي از ديدگاههاي مختلف دربارهي كارآفريني و نوآوري و رابطهي ميان آنها را بررسي مي كند. اين ارزيابي، به موضوعات فرهنگي نيز مي پردازد زيرا آنها تاثيري عميق بر توسعه ي كارآفريني و نوآوري دارند.

 5. #5
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  كارآفريني

  كارآفريني دربرگيرندهي عقايد مختلف و تبديل آنها به محصولات يا خدمات و ايجاد كسب وكار براي ارايهي آنها در بازار است. در سالهاي اخير، يك روند قابل توجه در تحقيق پيرامون كارآفريني، مجزا از كسب وكارهاي كوچك و به سمت خود كارآفريني بوده است. تحقيق حاضر با تاكيد بر خود كارآفريني و نه شخصيت يا روانشناسي كارآفرينان كسب و كارهاي كوچك، منعكسكنندهي اين روند است. كارآفريني نمايانگر يك رفتار سازماني است. عناصر كليدي كارآفريني عبارتند از ريسك پذيري، پيش نگري و نوآوري. البته اسلوين و كوين استدلال كرده اند كه اين سه عنصر براي تضمين موفقيت سازماني كافي نيستند. آنها معتقدند كه يك شركت موفق نه تنها دربرگيرندهي رفتار مديريتي كارآفرينانه است بلكه داراي فرهنگي مناسب ويك ساختار سازماني براي حمايت از چنين رفتاري است. مقالهي حاضر رويكردي مشابه را به كار مي گيرد و به كارآفريني به عنوان يك رفتار سازماني مرتبط با تغيير و نوآوري مي پردازد.

 6. #6
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  كارآفرينان و مالكان كسب وكارهاي كوچك

  كارآفرينان با مالكان كسب وكارهاي كوچك تفاوت دارند. تيم گارلندو تيم استيوارت استدلال مي نمايند كه مالكان كسب و كارهاي كوچك نگران تامين درآمد براي رفع نيازهاي اساسي خود هستند و معمولا دست به نوآوري نمي زنند در حالي كه كارآفرينان انگيزهي بيشتري براي پيشرفت و ريسك پذيري دارند وخود را درگير نوآوري و تغيير مي نمايند. اين مقاله دربرگيرنده ي چشم اندازي مناسب براي اين استدلال است كه كارآفريني و نوآوري ارتباط نزديكي داشته و مكمل يكديگر هستند.

 7. #7
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  كارآفريني درون سازماني و برون سازماني

  دراكر كمك مهمي ساختار مفهومي كارآفريني در سازمان هاي بزرگ كرد و مفهوم «كارآفريني درون سازماني» و « كارآفريني برون سازماني» را مطرح كرد. آنتونچيچ و هيسريخ استدلال كردهاند كه كارآفريني درون سازماني بدون توجه به اندازهي سازمان، درداخل آنها صورت مي گيرد. تحقيق درمورد كارآفريني درون سازماني، براي افراد كارآفرين در داخل سازمانها، شكل گيري كسب و كارهاي جديد و ويژگيهاي سازمان كارآفرين است. در اين مقاله، كارآفريني شامل هردو مي باشد.

 8. #8
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  نوآوري

  به مدت بيش از نيم قرن، تحقيق و توسعه ارتباط تنگاتنگي با نوآوري تكنولوژيكي داشته است. اختراع، نزديك ترين تعريف به نوآوري است. دراكرمعتقد است كه هفت منبع اصلي در قبال فرصت هاي نوآوري وجود دارد. تنها يكي از آنهادرمورد اختراع چيزي است. بنابراين، نوآوري چيزي فراتر از اختراع است و نوآوري نباند حتما فني باشد. نمونه هاي بسياري از نوآوري هاي اجتماعي و اقتصادي وجود دارند. نوآوري يك نظريه يا طرح است كه دانش و تكنيك هاي موجود را با هم تركيب مي كند تا مبناي نظري براي يك مفهوم جديد ايجاد كند. بنابراين نوآوري داراي ابعاد مختلفي است و در نتيجه موضوي چند وجهي ميباشد. مهم ترين ابعاد نوآوري عبارتنداز:

  . بنيادي در برابررشد يابنده

  . محصول در برابرفرآيند

  . اجرايي دربرابر فني

  نوآوري مي تواند هم بنيادي باشد و هم رشديابنده. نوآوري هاي رشديابنده به نوآوري هاي منقطع، غير مستمر، تحولي، اوليه، برتر و پايه اطلاق مي گردد. نوآوري هاي رشديابنده،حركاتي كوچك براي تقويت وانبساط فرآيندها ومحصولات و خدمات تثبيت شده هستند. درراستاي هدف اين مقاله، تعريفي گسترده از نوآوري ارايه ميشود كه شامل محصولات جديد، فرآيندهاي جديد و خدمات جديد( شامل كاربردهاي جديد محصولات، فرآيندها و خدمات فعلي و موجود)، شكل هاي جديد سازمان، بازارهاي جديد و توسعه ي مهارت هاي جديد و سرمايه ي انساني است.

 9. #9
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  رابطهي نظري ميان كارآفريني و نوآوري

  رابطه ي مفهومي و نظري ميان كارآفريني و نوآوري، سال ها است كه در ادبيات مورد تحقيق مورد بحث قرار گرفته است. اصول اقتصادي نوآوري، توجه فزاينده اي را درسالهاي اخير به خود معطوف كرده اند. نظريه هاي مبنا در قبال اصول اقتصادي نوآوري وسه الگو درقبال مبحث نوآوري عبارتند از:

  ۱/ الگوي كارآفرين

  ۲/ الگوي اصول اقتصادي- فن آوري

  ۳/ الگوي استراتژيك

  الگوي كارآفرين به دهه ي ۱۹۳۰ بازميگردد كه براي نخستين مرتبه، شومپيتر(۱۹۳۴) تلاش كرد تا رابطهاي ميان كارآفرينان و نوآوران بيابد و كارآفرين را به عنوان نوآور مطرح كرد. او معتقد بود كه نوآوري نقش زيادي در توسعه ي اقتصادي دارد زيرا كارآفرينان مولد نوآوري هاهستند. مفهوم كارآفرين به عنوان نوآور، زيربناي الگوي كارآفرين را تشكيل مي دهد كه در آن نقش كارآفرين درفرآيند نوآوري پررنگ شده است. بر اساس اين الگو،تنها فردي كه يك شركت جديد را بر مبناي يك ايده ي جديد بنا مي كند، مي تواند كارآفرين ناميده شود. كارآفريني عملي خلاقانه و يك نوع نوآوري است. كارآفريني دربارهي خلق چيزي است كه قبلا وجود نداشته است. اين امر براي فرد و جامعه ارزش آفريني به دنبال دارد و بر مبناي درك و استفاده از يك فرصت است.

 10. #10
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  موضوعات فرهنگي مرتبط با كارآفريني و نوآوري

  فرهنگ ملي وفرهنگ سازماني، تاثير عميقي برسطح كارآفريني و نوآوري در سازمانها دارند. فرهنگ، شاخص اوليه ي كارآفريني و نوآوري است. هافشتد فرهنگ ملي را برنامهريزي ذهني افراد يك كشور مي داند. در نتيجه ي تحقيق فرافرهنگي ۴۰ كشور،او چهار جنبه را تعيين كرد كه به موجب آن فرهنگ ها براساس توزيع قدرت، اجتناب از ابهامات، فرد گرايي و مروت با هم تفاوت دارند. از نظر هافستيد، كشورهايي كه امتياز بالاتري درقبال فردگرايي وامتياز پايين تري در قبال توزيع قدرت دارند، غالبا از رشد اقتصادي بالاتري برخوردارند و تمايل دارند كه نوآورتر باشند. كشورهاي داراي توزيع قدرت بيشتر، داراي ساختاري متمركز و سلسله مراتبي هستند كه مانع نوآوري مي شوند اما كشورهايي كه داراي توزيع كمتر قدرت هستند، داراي ساختاري غيرمتمركزو غير سلسله مراتبي هستند كه محرك ومشوق نوآوري هستند. فرهنگ سازماني تاثير بسزايي بركارآفريني و نوآوري دارد. فرهنگ سازماني به طرق مختلفي تعريف مي شود. تعريفي ساده كه توسط بسياري از محققان ارايه شده، آن است كه فرهنگ سازماني «روشي است كه ما امور اطراف خود را انجام مي دهيم» اين امر منعكس كننده ي ضوابط، ارزش ها و عقايدي است كه در ميان افراد يك سازمان مشترك است. فرهنگ سازماني مي تواند بر سطوح كارآفريني و نوآوري از طريق فرآيندهاي اجتماعي تاثير بگذارد كه خود بر رفتارمحيط تاثير مي گذارد و از طريق ساختارها، سياست ها و رويكردهايي شكل مي گيرد كه ارزشها و اعتقادات اصلي سازمان هستند.

 11. #11
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  روش شناسي  طرح تحقيق

  داده هاي اين مطالعه از سه منبع وبا استفاده از شيوه هاي گوناگون گردآوري شده اند. نخست انجام ارزيابي تحقيق است كه براي ارزيابي مفاهيم مد نظر مديران ارشد در مورد كارآفريني و نوآوري مطرح هستندو همچنين عواملي كه به توسعه و تلفيق كارآفريني و نوآوري كمك مي كنند. سوم، مطالعات موردي شش سازمان هستند كه در جستجوي يافتن رفتارسازي و رابطه ي ميان كارآفريني و نوآوري در سازمانهاي مختلف، بخش هاي مختلف و پيشينه هاي تاريخي است.

 12. #12
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  نمونه گيري

  يك نمونه ي هدفمند انتخاب شد تا اطلاعاتي غني گردآوري شوند. پيتون مي گويد: « اطلاعات غني، داده هايي هستند كه مي توان از طريق آنها مطالب زيادي درباره ي موضوعاتي آموخت كه اهميت فراواني در قبال موضوع تحقيق دارند.»معيارهاي انتخاب عبارت بودند از:

  . شركت هايي كه بايد فعالانه در فعاليت هاي كارآفريني و نوآوري شركت مي كردند،

  . شركت هايي كه بايد اندازه هاي مختلفي داشته باشند، در بخش هاي مختلف صنعتي فعاليت مي كردند و داراي سوابق كاري متفاوتي بودند. شش سازمان واقع در استراليا به عنوان نمونه ي تحقيق انتخاب شدند. يك مصاحبه ي نيمه ساختار يافته با مدير ارشد هر يك از اين سازمان ها انجام شدند. اين مصاحبه ها ضبط و سپس بر روي كاغذ پياده شدند. از نرم افزار Nvivo ( يك ابزار فن آوري اطلاعات براي تحليل كيفي داده ها) براي سامان دهي و طبقه بندي حجم زيادي اطلاعات گردآوري شده از اسناد و مصاحبه ها استفاده شد.

 13. #13
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  نتايج  مفاهيم رفتارهاي كارآفريني و نوآوري

  اجماع نظري كلي در ميان مصاحبه شوندگان وجود داشت كه كارآفريني و نوآوري ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. در واقع، مديران براي تشريح سازمانشان از اين دو واژه به جاي يكديگر استفاده مي كردند. بديهي است كه تركيب كارآفريني و نوآوري با محيط خاص سازماني و عملكرد هر يك از سازمانهاي مورد مطالعه ارتباط دارد. اين سازمانها مستمرا اقدام به ايجاد محصولات، خدمات، پروژه ها، فرصت هاي جديد كسب وكار و بازارها – بدون توجه به اندازه و بخش صنعتي سازمانها – مي كردند. آنها ديدگاه هاي خود درقبال نوآوري را با استراتژي ها و اقدامات كارآفرينانه خود تلفيق مي كردند.

 14. #14
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  مطالعه ي موردي۱ : يك شركت جهاني و پيشرو در زمينه ي لوازم الكترونيكي

  اين شركت بزرگ الكترونيكي و مهندسي برق در بيش از ۱۹۰ كشور فعاليت مي كند. فروش سالانه ي اين شركت استراليايي، ۱/۱ ميليارد دلار استراليا در سال ۲۰۰۱ بود. اين شركت داراي بيش ا ز۲۲۰۰ كارمند است. اين شركت از سال ۱۸۷۲، پروژه هاي زير ساختاري و زيربنايي مهمي را در استراليا به اجرا درآورده بود. اين شركت تلاش مي كند تا يك محيط نوآورانه را ايجادكند كه كل سازمان را در برمي گيرد. نوآوري به يك ارزش مشترك در ميان تمامي كاركنان سازمان تبديل شده است. طي سالها، اين شركت يك جايره ي ارزشمند را در حوزه ي نوآوري به دانشگاه ها و دانشكده هاي استراليايي اعطا كرده است. اين امرباعث مي شود كه جوانان استراليايي داراي استعداد مهندسي، ترغيب شوند تا راه حل هايي نوآورانه را در قبال صنايع به ويژه اين شركت ارايه كنند. اين شركت برنامه هاي آموزش كارآفريني درون سازماني را براي كاركنانش ارايه مي كند و يك وب سايت نيز مردم را ترغيب مي كند تا ايده هاي جديد خود را براي شركت بفرستند. اين شركت يك پيام روشن را درخصوص نوآوري براي كاركنانش و عموم مردم فرستاده است. بر اساس اعلام مدير شركت و گزارش كاري سال ۲۰۰۱، مديريت ارشد( مدير عامل و تيم مديريتي ) روح كارآفريني ونوآوري را دراين شركت زنده كرده اند. اين امر از طريق ساختارهاي پيشرفته ي كسب وكار، انطباق كسب وكار با نيازهاي بازار و تغيير در سبد سهام شركت ميسر مي گردد. تنها در سال ۲۰۰۱، اين شركت ۷ شركت جديد تاسيس كرد تا گستره ي كسبو كارش را توسعه دهد و بتواند نيازهاي متغير بازار را برآورده سازد و قدرت رقابت خود را افزايش دهد.

 15. #15
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  مطالعه ي مورد۲: يك شركت عمراني و ساختماني

  اين شركت داراي دو چهره است : يك شركت ساختماني و يك شركت توليد كننده ي شيشه و آلومينوم. اين شركت درها و پنجره هاي پروژه هاي تجاري رانصب مي كند. گردش مالي ساليانه ي آن ۲۰ ميليون دلار استراليا است. اين شركت ۵۰ كارمند دارد. ۲۰ سال پيش، مدير عامل اين شركت آن را تاسيس كرد و اين در حالي بود كه قبل از آن به مدت ۱۳ سال دريك شركت ساختماني ديگر كاركرده بود. تغيير شغل او برگرفته از يك ايده ي بسيار ساده بود: او ميخواست كسب كار خودش را اداره كند و اين كار را بهتر از شركتي انجام دهد كه ۱۳ سال تمام در آن كاركرده بود. پس از پنج سال مشكل ساز، كسب وكارش هر ساله افزايش يافت و هم اكنون از طريق مناقصه هاي رقابتي، قراردادهايي به ارزش ۱۰ مليون دلار استراليا منعقد مي كند. هم اكنون اين شركت، سيستم هاي خود را به چند كشور آسيايي و همچنين ايالات متحده ي آمريكا صادر مي كند. پر واضح است كه اين شركتي موفق است و داراي يك مزيت رقابتي در قبال توسعه ي محصولات جديد است.

 16. #16
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: بررسي هم افزايي ميان كار آفريني و نو آوري

  مطالعه ي موردي ۳: يك شركت توليد ميوه

  اين شركتي جوان و پويا است كه ۳ سال قبل توسط گروهي از كشاورزان تاسيس شد كه قصد داشتند جايگاهي برتر در بازار براي خودشان دست و پا كنند. سوپرماركت ها بخش اعظم ميوه ي تازه ي بازار را عرضه مي كنند اما آنها خواهان ۴۰ درصد اين محصولات نيستند. لذا گروهي كوچك از كشاورزان شركت خود را براي بهره برداري از محصولات باقي مانده تاسيس نمودند. اين گروه به دنبال آن است كه چهره اي متمايز در بازار استراليا بيابد. هم اكنون كسب كار اين شركت رشد كرده و توانسته قراردادهاي بسيار خوبي منعقد نمايد. پس از ۳ سال توسعه ي مستمر و تلاش براي يافتن بازارهايجديد براي محصولاتشان، اين شركت توانسته ۱۶ درصد سخم بازار مرباي استراليا را به دست آورد. اين مطالعه ي موردي نشان ميدهد كه يك شركت كوچك و جوان مي تواند از طريق كارآفريني و نوآوري، سهم قابل توجهي را در بازار بيابد.

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. آشنايي با مهندسي برق( گرايش الکترونيک)
  توسط hamid192 در انجمن الکترونیک و الکتریسیته
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۸ آذر ۸۷, ۱۴:۰۴
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۸ مرداد ۸۷, ۲۱:۳۰
 3. كشف منشاء شيميايي منظومه شمسي
  توسط mina در انجمن منظومه شمسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۴ تیر ۸۷, ۰۹:۴۵
 4. زوج هايي که قبل از ازدواج رابطه ي جنسي داشته اند...
  توسط hrg1356 در انجمن دل باختگی و وصلت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۲ مرداد ۸۶, ۰۰:۵۵
 5. آشنايي با مهندسي حفاري و استخراج
  توسط hrg1356 در انجمن کنکور و دانشگاه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۸۶, ۲۱:۴۰

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •