رئيس سازمان صدا و سیما از راه اندازی شبکه تخصصی پخش برنامه های مستند به صورت دیجیتال خبر داد.
[JUSTIFY]ضرغامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: شبکه اختصاصی پخش فیلم و سریال نیز در دست [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راه اندازی است که به زودی به صورت دیجیتال راه اندازی خواهد شد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گفته رئیس سازمان صدا و سیما با توجه به محدودیت های شبکه آنالوگ تعداد شبکه های سیما از[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هشت شبکه افزایش نخواهد یافت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وی در عین حال خبر داد که به زودی با استفاده از ماهواره اختصاصی و به صورت دیجیتالی امکان افزایش[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]شبکه های صدا و سیما فراهم می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ضرغامی همچنین تاکید کرد از اردیبهشت ماه با استفاده از ماهواره اختصاصی امکان پخش حدود 70 شبکه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ماهواره ای برای شهروندان فراهم می شود.[/JUSTIFY]


[JUSTIFY]خبرگزاري مهر[/JUSTIFY]