نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: خبرگزاری افغانی خاوران: فارسی، زبان شیرین شعر و ادب

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  خبرگزاری افغانی خاوران: فارسی، زبان شیرین شعر و ادب

  ((برگرفته شده از خبرگزاری افغانی خاوران))

  فارسی، زبان شیرین شعر و ادب


  دربیست و ششم جولای 2006 میلادی نشست سران سه کشور فارسی زبان در شهر دوشنبهمرکز تاجکستان دایر گردید که توجه اکثر فارسی زبانان را به خود جلب کرد.این اولین بار بود که روسای جمهور سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران وتاجکستان، تحت همین عنوان اجلاس دایرنمودند و راجع به اهمیت موضوع بحث ومذاکره انجام دادند. اما هنوز زود است که در مورد پیشرفت و انکشاف اینداعیه بزرگ فرهنگی و تاریخی خارج از ابعاد سیاسی آن امیدوار باشیم وخوشبینانه باندیشیم. اولین اجلاس سران کشور های فارسی زبان در زمستانگذشته درتهران دایرشد، اما بنا به معاذیر تخنیکی حامد کرزی، رئیس جمهورافغانستان در آن اجلاس حضور نیافت. باید خاطر نشان ساخت که مقامات کشورایران لیدرشپ این قضیه را از آن خود میدانند و توقع دارند تا از آن به حیثیک حربه سیاسی استفاده کنند. از جانب دیگر کشور تاجکستان که چند سال قبلاز اشغال اتحاد شوروی سابق و تحمیل زبان روسی رهایی بافته است، در راهجستجوی هویت از دست رفته خود به خاطر زنده ساختن و انکشاف زبان فارسی برایمردم و کشور خود از دل و جان تلاش میورزد وبا صداقت بیشتر عمل میکند.
  امامتاسفانه در افغانستان که هنوز دامن تعصبات لسانی بر چیده نشده، بلکهتوسعه بیشتر یافته است. در حالیکه زبان فارسی دری مربوط کدام قوم و یااقلیت خاص نبوده بلکه زبان همه مردم و اقوام افغانستان بوده و میباشد. اگراز نگاه قدامت تاریخی و تعداد نفوس بیبنیم، فارسی هم قدامت بیشتر داشته وهم زبان اکثریت مطلق مردم افغانستان میباشد. اما بد بختانه دیده میشود کهجریانات سیاسی در افغانستان به جهت گنگ و نا معلوم در حرکت است.

  تنزلبلخ و هرات و کابل به عنوان مراکز تمدن فارسی در افغانستان در اواخر قرن20 نیز به آن منجر شد که بحثهای اولویت زبان پشتو و ثانویت زبان فارسی دریبه میان آید.فلهذااز رهبری سیاسی افغانستان در شرایط فعلی انتظار همکاری موثر و بیشتر درمورد توسعه و انکشاف زبان فارسی را نباید داشت. ورنه جای آن را داشت ودارد تا مانند سازمان فرانکوفونی که میان کشور های فرانسوی زبان ایجادگردیده و بیش از 45 کشور عضو دارد، سازمان فرهنگی چند ملیتی فارسی زباناننیز به اشتراک کشور های فارسی زبان و نظارت کشور های که با فارسی و یا بهشاخه های مختلف این زبان آشنایی فرهنگی و تاریخی دارند، ایجاد گردد

  عظمت تاریخی و وسعت جغرافیایی


  [JUSTIFY]همانطوریکه رودکی که ا ولین شاعر زبان فارسی است، و فارسی زبانان او را پدرشعر فارسی لقب داده اند، به جا است که از رابعه قزداری بلخی یاد کنیم کهاولین شاعره فارسی بوده و شاعران شعر و ادب فارسی، رابعه بلخی را مادر شعرفارسی لقب داده اند[/JUSTIFY]
  هر کی نامو خت از گذشت روزگار
  هیچ نا مــــــــوزد ز هـــیچ آموز گار
  این بیت توسط رودکی در اوایل شعر سرودن فارسی سروده شده که پختگی شعر فارسی را از آغاز بیان میکند. [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]زبان فارسی از جمله بزرگترین زبان های زنده بشریت به شمار میآید. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]?میتوانگفت که امروز در جهان بیش از صد میلیون انسان به فارسی صحبت میکند و یاتوانمندی صحبت به فارسی را دارد. اما ساحه نفوذ که قابلیت فهم نسبی زبانفارسی و یا یکی از شاخه آنرا را دارد به بیش از پنجصد میلیون نفوس نزدیکمیباشد که تقریبا از قلب آسیا مرکزی آغاز و نیمه شبه قاره هند را در برمیگیرد. وسعت جغرافیایی زبان فارسی در شعر حافظ چنین ترسیم یافته است:[/JUSTIFY]
  به شعرحا فظ شیراز می خوانند و میرقصند
  سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
  اولینشعر فارسی در قرن سوم میلادی در اوراق تاریخ ثبت گردیده است.زبان دری دراوایل اسلام در عربستان سعودی منحیث زبان پر غنا پدیرفته شده به شمارمیرفت. چنانچه درچهارصد کلمه بیگانه غیر عربی که در قران کریم تذکر یافتهاست، بیست و هفت کلمه ان از فارسی دری میباشد. همچنان سه صد شصت کلمهفارسی دری در زبان یوگوسلاویای "بوسنیا" وجود دارد که " خانم دده توکلی"شاعر یوگوسلاویایی، دیوانی از اشعاراش را به زبان دری فارسی سروده است.بنابر نظرات زبان شناسان بزرک کلمات فارسی همچنان در زبانهای اندونیزی،مالیزی، جاپانی و غیره نیز نفوذ داشته است که ایجاب مطالعه عمیق زبانشناسیرا مینماید کدر درین مبحث کوتاه گنجایش آن نمیباشد
  درقرون هفده و هژده میلادی زبان فارسی از تاجکستان، افغانستان و ایران اغازمیشد در شرق الی ختن، کاشغرو ایالات غربی سینکیانگ چین، در جنوب در بخشاعظم از شبه قاره هند، در غرب الی قونیه و ترکیه در شمال الی جهیل اورالراحتوا کرده بود و طی نوصد سال در این کشورها زبان دری فارسی زبان رسمیدربار بود. باید گفت که مردم اسیای مرکزی، ایران، افغانستان، پاکستان، بخشهای از هند و چین "جمهوری خود مختار سین کیان" اساسا علم و ادب را با زبانفارسی دری می اموختند. در ازبکستان نیم از مردمانش به فارسی صحبت میکنند.قسمی که دیده شد بعد از سقوط اتحاد جماهیرشوروی سابق، در سمر قند و بخاراکتاب ها و اثار ادبی فارسی که دفن شده بودند دوباره از زیر خاک بیرونکشیده شدند.

  [JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]اهمیت سیاسی و فرهنگی[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]همانطوریکه زبان انگلیسی از نگاه داشتن اصطلاحات تخنیکی اش به زبان ساینس وتکنالوزی شهرت دارد، فرانسوی به زبان دیپلوماتیک، عربی به زبان کامل یازبان گرامر و دستور زبان. بدین لحاظ میتوان گفت که فارسی زبان شیرینشعروادبیات است[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]درتاریخ بشریت اثار شعر ادب فارسی عظمت و غنا بی نذیر و استثنایی دارد. زبانفارسی را به زبان فرانسوی میتوان چنین در مقا یسه گرفت.در قرون هفده وهزده میلادی شهزاده گان المان، اطریش، انگلیس، روسیه بزرگ و... باعلاقهزیاد میخوا ستند به زبان فرانسوی صحبت کنند و به اموختن این زبان شب ها وروز ها میکوشیدند و افتخار میکردند. در انزمان زبان فرانسوی نفوذ قابلملاحظه در فرهنگ و سیاست بین المللی داشت. اما از اغاز قرن بیستم به بعدانگلیسی نسبت به زبان فرانسوی سبقت جست و حال همه مردم در سطح بین المللیبیشتر انگلیسی را ترجیح میدهند[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]زبانفارسی نیزبا انکه ساحه بزرگ و نفوذ بیشتر داشت اما متاسفانه در اثرحوادث ورویداد های گوناگون ساحه اش محدود شد. کسانی خواستند بیشتر از بیش اینزبان را صدمه بزنند و مردمان ما نیز تحت تاثیر رفته، آگاهانه و ناآگاهانه، زبان فارسی را نام گزاری های مختلف کردند. ایرانی ها خوش دارندبگویند که به فارسی ایرانی صحبت میکنند. افغان ها با افتخار و غرورمیگویند ما دری صحبت میکنیم و تاجک ها به تاجکی. در حالیکه همه اش یک زباناست و یک ریشه و یک دستور زبان.[/JUSTIFY][JUSTIFY]
  [/JUSTIFY]
  سه نگردد به ریش مراوار????? ?پرنیان خوانی و حریر پرند
  [JUSTIFY]اینبیت زبان دری فارسی و تاجکی را بهم ریشه بودن و یکسان بودن معنا میکند که"حریر" دری "پرنیان" فارسی و"پرند" تاجکی هر سه نام همان ابریشم است. پسزبان فارسی مشتق میشود از دری فارسی و تاجکی.که هر سه یک ریشه دارند[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]میرزا غالب را گفتند چه فرقی است میان زبان اردو و هندی وی درجواب گفته بود که هردو یک زبان است تنها در رسم الخطفرق دارد. در حالیکه فارسی هم یک زبان و همان یک رسمالخط است،زبان اردو، شاخه از زبان فارسی است. زمانیکه سلطان محمود غزنوی ازافغانستان به هند لشکر کشی کرد ارتش را از تمام ساکنان افغانستان بزرگ آنزمان تشکیل داد که این سربازان با صحبت و افهام و بعهیم بین خود لهجه ییرا بوجود آوردند. مخلوط آن لهجه با زبان هندی پیوند شد که در نتیجه زبانبه اردو یا "زبان ارتش" شهرت یافت. امروز زبان اردو، به حیث فرزند زبانفارسی دری در قسمت اعظم از پنجاب و سند پاکستان به حیث زبان رسمی رایج وحاکم است. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]از یک قرن بدینسودر میان ایرانیان، اصطلاحات وکلمات لا تین و فرانسوی داخل شده و فارسی ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.فارسی دری در سرزمین افغانستان نسبتا سچهو به حال خود باقی مانده و کمتر انکشاف یافته است. در تاجکستان زبان فارسی قدیم رایج است. هرگاه برای یک ایرانی از لغت چون "نغض"،که به معنای خوب است یا "داملا" به معنا اقا، یاد نمائیم برای شان قابل تعجب بوده و به آسانی قابل فهمنمیباشد.از جانب دیگر در طول تسلط شوروی سابق، بنابر سیاست های ستالینیزم زسم الخط سیریلیک به جای رسمالخط فارس بالای مردم تاجبراً تحمیل گردیده است. طی 80 سال حاکمیت اتحاد شوری در زبان تاجی، کلمات و اصطلاحات روسینیز جاگرفته است.چنانچه در کنارنا مهای سچه فارسی با اضافه کردن پسوند های "اوف".به مردان واووا" به خانم ها در تخلص یک امرعام گردیده است. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]قابل تذکر است که شعر و خط فارسی به زیبایی های تاج محل یکی از عجایب دنیا،در شهر اگره هندوستان افزوده است.شهنامهفردوسی بزرگ ترین اثر افسانوی- تاریخی در ادبیات فارسی به شمار میرود کهدر جهان بینظیر است. میرزا عبدالقادر بیدل شاعر فارسی زبان هند،  رباعیاتعمر خیام، مثنوی معنوی مولانا جلاالدین بلخی، دیوان حافظ شیرازی، منطقالطیر عطارنیشاپوری همه و همه شهکار های پرعظمت زبان فارسی استند که بهزبان های مختلف ترجمه شده است. میتوان گفت که اگر از شعر فارسی زینه ساختهشود آخر اش به آ سمان ها خواهد رسید[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]شعرزیبای سعدی شیرازی که جهان بینی فلسفی و انسان دوستی آن تقدس و شهرت جهانییافته روی یکی از دیوار های سازمان ملل متحد حک گردیده است [/JUSTIFY]

  بنی آدم ز اعضای یک دیگراند ??????که درآفرینش زیک جوهرند
  چو عضوی به درد آورد روزگار ??????دیگر عضو ها را نماند قرار
  تو کز محنت دیگـــران بیغمی???????? ?نشاید که نامت نهند آدمی


  علامهاقبال لاهوری که بهترین اشعار اش به زبان شیرین فارسی سروده شده که شعرمعروف آتی آن به حوادث یازده سپتامبر2001 میلادی و به حوادث افغانستانامروز به آسانی مطابق دارد.
  آسیا یک پیکر آب و گل است???? ?ملت افغان در آن پیکر دل است

  [JUSTIFY]از ثبات او ثبات آسیا است ???????از ممات او ممات آسیا است[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]هرقدریکه نا امنی افغانستان را صدمه میزند به همان پیمانه کشور های منطقه،اسیایئ ها و حتی میتوانیم بگویم که جهان صدمه پذیر میباشد. تصور برین استکه بعد از حوادث خونین یازده سپتامبر جامعه بین المللی تا حد زیادی به اینواقعیت پی برده است.[/JUSTIFY]

  درکشور پهناور کانادا که دارای سیاست کثرت فرهنگی است بنابه مهاجرت های سیسال اخیر از کشور های ایران، افغانستان و غیره، از نگاه احصائیه نفوس زبانفارسی مقام نهم را دارا میباشد. همچنان در ایالات متحده امریکا و در کشورهای اروپایی زبان فارسی در مقام قابل احترام قرار دارد
  حوادثورویدادهای جهان امروزی همواره با با پیشرفت ساینس و تکنالوژی همگام بودهو ارتباط مستقیم دارد. با روی کار امدن سیستم "چت" یا "چتنگ" از طریقانترنت و نوشتن دیالوگ های فارسی به خط لا تین خطر دیگر است که زبان فارسیرا تهدید میکند. باید باندیشیم که چگونه از این مشکل کامیاب بیرون بیایم. ورنه آموزش زبان شیرین وزیبای فارسی برای جوانان ونوجوانان ما به تهدید جدی مواجه میباشد.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: خبرگزاری افغانی خاوران: فارسی، زبان شیرین شعر و ادب

  لازم به ذکر است در زمان حال در کشور افغانستان حدود 13 میلیون نفر فارسی زبان زندگی میکنند.................


  نقشه پراکندگی جمعیت در افغانستان:
  نقاط سبز رنگ مناطق فارس نشین این کشور را نشان میدهداطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. چلسی، خرید استاریچ و به دنبال پاتو
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۴ خرداد ۸۸, ۱۱:۵۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •