[JUSTIFY]تحقیقات نشان میدهد ارتباط قوی بین حجم عضلات و سلامتی بدن وجود دارد.وقتی پا به سن میگذاریم بدن حالت عضلانی خود را از دست میدهد به ویژهاگر بخوبی مورد استفاده قرار نگیرد. این عارضه کیفیت زندگی، تعادل، قدرت وتوانایی بهبود بدن بعداز یک بیماری یا تصادف را تحت تاثیر قرار میدهد.
ماهیها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچهها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافتها را در خود دارد.
تحقیقات نشان میدهد ارتباط قوی بین حجم عضلات و سلامتی بدن وجود دارد.وقتی پا به سن میگذاریم بدن حالت عضلانی خود را از دست میدهد به ویژهاگر بخوبی مورد استفاده قرار نگیرد. این عارضه کیفیت زندگی، تعادل، قدرت وتوانایی بهبود بدن بعداز یک بیماری یا تصادف را تحت تاثیر قرار میدهد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]۵ ماده غذايي مهم در رژيم غذايي[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
ماهیها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچهها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافتها را در خود دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تحقیقات نشان میدهد ارتباط قوی بین حجم عضلات وسلامتی بدن وجود دارد. وقتی پا به سن میگذاریم بدن حالت عضلانی خود را ازدست میدهد به ویژه اگر بخوبی مورد استفاده قرار نگیرد. این عارضه کیفیتزندگی، تعادل، قدرت و توانایی بهبود بدن بعداز یک بیماری یا تصادف را تحتتاثیر قرار میدهد.
ماهیها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچهها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافتها را در خود دارد.
تحقیقات نشان میدهد ارتباط قوی بین حجم عضلات و سلامتی بدن وجود دارد.وقتی پا به سن میگذاریم بدن حالت عضلانی خود را از دست میدهد به ویژهاگر بخوبی مورد استفاده قرار نگیرد. این عارضه کیفیت زندگی، تعادل، قدرت وتوانایی بهبود بدن بعداز یک بیماری یا تصادف را تحت تاثیر قرار میدهد.
در واقع ماهیچهها همه کار انجام میدهند ، کمک به شما در حرکت کردن تاهضم غذا، در مورد ماهیچههای قلب هم، مواد مغذی را به بدنتان پمپاژمیکنند. قلب، مغز، پوست و دیگر ارگانهای بدن همواره درحال تغییر شکلتوسط بافتهایی هستند که ساخته شده و از بین میروند. ماهیچهها بخش مهمیاز اسیدهای آمینه را برای این بخشهای حیاتی تامین میکنند تا همواره قویبمانند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ماهیچههای فعال نه تنها خطر ابتلا به دیابت و پوکیاستخوان را کاهش میدهند، بلکه هرچقدر مقدار عضله در شما بیشتر باشد،کالری بیشتری خواهید سوزاند. برای اینکه ماهیچههایتان را قوی و سالم نگهدارید، باید رژیم صحیحی داشته باشید:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ماهی: بخصوص ماهیهایی که از نظر امگا۳ غنی باشند مانند قزل آلا،تن،هالیبوت و کنسرو ساردین. ماهیها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برایساخت ماهیچهها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافتها را در خوددارد. حجم ماهیچه به میزان پروتئین مصرفی بستگی دارد. مصرف امگا۳ به سرعتاز بین رفتن ماهیچهها در هنگام پیری را کاهش میدهد. پیشنهاد میشود شماهفته دو یا سه وعده ماهی غنی از چربیهای امگا۳ مصرف کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سیب زمینی شیرین: سیب زمینی شیرین منبع بسیار غنی از پتاسیم و آنتیاکسیدانهاست که برای ساخت ماهیچه مفید است. هر کسی که برای عضلانی شدنتمرینات ورزشی میکند، در بدنش رادیکال آزاد تولید میشود. آنتیاکسیدانها میتوانند به خنثی کردن رادیکالهای آزاد و بازسازی آن کمککنند.
مواد خوراکی غنی از پتاسیم مانند سیب زمینی شیرین میتوانند تاثیر غذاهاییکه اسید اضافی تولید میکنند (گوشت، لبنیات) را خنثی کنند زیرا این غذاهاقادرند سرعت از زایل شدن ماهیچهها را افزایش دهند.
غذاهای دیگری که حاوی پتاسیم و آنتی اکسیدان هستند: کاهو، فلفل، کیوی،هندوانه، خربزه، مرکبات. بصورت ایده آل شما باید ۵ تا ۹ وعده انواعسبزیجات و ۳ وعده خوراکیهای غنی از پتاسیم مصرف کنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ماست کم چرب: ماست کم چرب از نظر پروتئین، کلسیم، پتاسیم و ویتامیندی غنی است و عملکرد عضلات را بهبود میبخشد. کمبود ویتامین دی باعث ضعفعضلات خواهد شد. ماست یک تولیدی را که ویتامین دی مناسبی دارد انتخاب کنیدو این میتواند یک چهارم نیاز شما را در یک وعده روزانه تامین کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]کینوا: نوعی از حبوبات است که منشا آن آمریکای جنوبی است و پر ازکربوهیدراتهای مفید است که بدن برای تامین انرژی آنها را ترجیح میدهد.کربوهیدراتها برای متراکم کردن عضلات بسیار لازم است، کمبود آن باعثمیشود بدن برای انرژی همین مقدار کم را استفاده کند و چیزی برای نسوججدید نماند. کینوا منبع مناسبی برای پتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند آهننیز هست.
نصف فنجان کینوا را برای صبحانه همراه با میوه خشک و آجیل یا همراه بالوبیا یا سبزیجات و یا اضافه کردن شیر یا ریختن آن در سوپ و سالاد مصرفکنید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تخمه کدو: تخم کدو حاوی منیزیم، منگنز، آهن و مس است. مواد معدنیموجود در بدن به یکدیگر مرتبط هستند. آنها با هم کار میکنند تا بافتها رابسازند و آنزیمها را تشکیل دهند و از ارتباطات بین سلولی پشتیبانی کنند.همچنین در رشد عضلات نقش دارند. منیزیم به تولید پروتئین برای ماهیچههاکمک میکند. منگنز برای ساخت پروتئین مناسب است و بخشی از آنزیمها را کهنفش آنتی اکسیدان در بازسازی نسوج را دارند تامین میکند. آهن نیز بهاستقامت بافتها کمک میکند.[/JUSTIFY]