سازمان نقشه برداری خراسان در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از نقشه و نیزدسترسی عموم شهروندان عزیز و زائران محترم به اطلاعات شهر مشهد اقدام بهارائه اطلاعات در بستر نقشه و در محیط نرم افزار نموده است. در این نرمافزار قابلیت های مختلفی از جمله جستجوی محل های مختلف روی نقشه شامل هتل، بیمارستان ، خودپرداز ، جایگاه سوخت ، مراکز خرید ، مراکز اداری ، مراکزآموزش عالی ، درمانگاه ، داروخانه ، بانک ، کتابخانه ، پارکینگ ، آژانسمسافرتی ، کنسولگری ، غذاخوری ، مجموعه ورزشی ، پارک ، مراکز تفریحی ،بناهای تاریخی ، موزه ، تعمیرگاه خودرو به همزاه نام ، نشانی و شماره تماسآنها آمده است. همچنین برنامه دارای قبله نما می باشد. امكان چاپ موقعیتهای مورد نظر ، محاسبه فاصله و مساحت ، ارائه مختصات ، اتصال به گیرندههای GPS ، محاسبه بهترین مسیر برای رسیدن به یك نقطه خاص ، پیدا كردننزدیك ترین امكانات و دسترسی به عكس هوایی و تصویر ماهواره ای شهر در نسخهکامل این برنامه پیش بینی گردیده است. شایان ذكر است در نسخه رایگان ایننرم افزار اطلاعات عمومی مشهد و برخی امكانات عمومی آن ارائه گردیده است.در این نسخه کیفیت نقشه افزایش پیدا کرده و حجم فایل برنامه نیز کاهش پیداکرده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]