[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دکتر پروفسور سیمیون ییتس Simeon Yatesرییس انستیتوی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه Sheffield Hallam Universityشفیلد هالام در انگلیس است و خلاصه ای از تحقیقش - که تقریبا دو سال و نیمپیش در ماه نوامبر ۲۰۰۵ انجام داده و هنوز هم جالب است- را در زیر میخوانید:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- مردها از کلمات و پیامهای کوتاهتر استفاده می کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- مردها موقع تماس با مردها ، پیغامهای کوتاهتر ولی در تماس با زنها پیامهای طولانی تری می فرستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- پیغامهای خانمها هنگام تماس با خانمها، طولانی تر از پیامهایشان به آقایان است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- پیغامهای خانمها به خانمها، اکثرادارای یک شروع و یک پایان و مقدار زیادی سوژه و توضیحات بین آغاز و پایانو یک به اصطلاح گپ شیرین است و سپس با ارسال بوسه و بهترین آرزوها تماممیشه. اما پیامهای مردها به مردها معمولا بسیار کوتاه، بی احساس و فقط درباره یک موضوع/سوژه خاص است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- پیغامهای خانمها به خانمها معمولااحساساتی، تشویق کننده، و حمایت کننده است. ولی پیامهای آقایان به یکدیگرمعمولا حالتی نیمه خشن و تحقیر آمیز (البته غیرعمد) و بسیار رک و جنبهشخصی دارد. اما مردها بهنگام ارسال پیام به زنها تغییر شخصیت و تغییر لحنمیدهند، ژست مودبانه گرفته و پیغامشان طولانی تر و پر محتواتر می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- بسیاری از پیامهایی که جنبه متلک دارندرا مردها به زنها میفرستند (که البته خانمها هم اینها را به سایر خانمهامیفرستند (فوروارد می کنند) که بگویند ببین این یارو ایندفعه چی برامفرستاده!). در حالیکه اکثر فحش ها و جوکهای بد را مردها برای مردهامیفرستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- جالب اینکه بسیاری از مردم وقتیموبایلشون زنگ میزنه یا SMS میگیرند، اگر در حضور یک خانم هستند زود بهشجواب میدهند ولی وقتی یک مرد در کنارشون است بعدا بهش جواب میدهند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- بیشتر ارتباط مردها با مردها با موبایل و SMS است اما خانمها ترجیح میدهند که بیشتر از نزدیک و رو در رو با همجنسهایشان صحبت کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]- خانمها (بیشتر از آقایان) ترجیح میدهند که حرفها یا پیامهای مثبت و تشویق آمیز بکار ببرند.[/JUSTIFY]