نکته هاییبرای تبدیل روزهای کسلکننده به شادترین لحظات زندگی
لبخندزدن ساده، سبب میشود 43 ماهیچه در صورت شما منبسط و منقبض شوند. در نتیجهفعل و انفعالات مغز تغییر پیدا میکند و روحیه شادمانی و نشاط در شماایجاد میشود.

حتما تا به حال برایتان پیش آمده که از صبح که ازخواب بیدار میشوید، خیلی پکر و دلتنگ و بیحوصله باشید. این روزها واقعاروزهای وحشتناکی هستند، همه چیز خستهکننده و کسلکننده است و انگار همهچیز علیه شما پیش میرود. در چنین روزهایی احتمالا شما هم آنطور که باید،برای شادی و سرحالی خودتان تلاش نکردهاید. مثلا کوچکترین کار برای تقویتروحیه، لبخندزدن است. آیا شما در چنین حالاتی آن را امتحان کردهاید یااینکه اصولا معتقدید در اوج خستگی و کسلی، لبخند فایده ندارد و دردی رادرمان نمیکند؟ برای مقابله با این روزهای کسالتآور، توصیه میکنیم تامدتی راههای پیشنهادی ما را امتحان کنید. مطمئن باشید دیگر روزهایکسالتبار و خستهکننده را نخواهید دید.

1- لبخند بزنید
در راهرسیدن به محل کار لبخند بزنید و هرکس را که میبینید، بگویید <صبح بهخیر.> بله، به تمام کسانی که از کنار شما رد میشوند، لبخند بزنید وسلام و صبح به خیر بگویید. به این فکر نکنید که مردم به عقل شما شکمیکنند.
محققان دانشگاه میشیگان معتقدند همین لبخند زدن ساده، سببمیشود 43 ماهیچه در صورت شما منبسط و منقبض شوند. در نتیجه فعل وانفعالات مغز تغییر پیدا میکند و روحیه شادمانی و نشاط در شما ایجادمیشود. حتی اگر لبخندتان در ابتدا مصنوعی باشد، به زودی طبیعی میشود.علاوه بر این، لبخند مسری است و شما میتوانید با یک لبخند ساده، آن را بهتمام دوستان و همکاران خود سرایت دهید و نشاط و روحیه را به آنها هم هدیهکنید.

2- زیر آفتاب بنشینید
روزهای آفتابی، سعی کنید در آفتاببنشینید و استراحت کنید. نمیدانید نور خورشید چقدر مفید و مقوی وانرژیزاست. برای این که حوصلهتان سر نرود، میتوانید هنگام آفتاب گرفتن،روزنامه یا مجله بخوانید. از نظرعلمی ثابت شده است حتی در روزهای سردزمستانی هم نشستن در آفتاب، بسیار مقوی و مفید است. پروفسور دان اورن،روانشناس دانشگاه ییل، معتقد است: <حداقل روزی 30 دقیقه نشستن درآفتاب، آرامش و روحیه بالایی به فرد میدهد و افسردگی و بیحالی را رفعمیکند.> پروفسور اورن همچنین میگوید: <قرارگرفتن در معرض نورخورشید، باعث افزایش تولید انتقالدهندههای پیام عصبی (نوروترنسمیترها)از جمله سروتونین در مغز میشود که افزایش این هورمون، باعث بالارفتن سطحشادی و روحیه میشود.> در زمستان، آفتاب ظهر، بهترین شادمانی را برایشما به ارمغان میآورد ولی در روزهای گرم تابستان، آفتاب صبحگاهی، شما رابه اوج شادابی و نشاط روحی میبرد.

3- عسل بخورید
عسل بخورید،تنها یا با چیزهای دیگر مثل چای. دکتر جودیت واریتمن، مدیر مرکز تحقیقاتسلامت میت )Mit( میگوید: <کربوهیدراتها سطح سروتونین مغز را افزایشمیدهند و باعث آرامش و خشنودی در فرد میشوند.>
البته تمامکربوهیدراتها این خاصیت را ندارند، اگر نوعی ماده غذایی که دارایکربوهیدرات است، چربی داشته باشد، چربی آن، خاصیت کربوهیدرات را خنثیمیکند. بهطور مثال در بستنی که شیر و شکر آن حاوی کربوهیدرات است، چربیشیر، مانع جذب کربوهیدرات میشود و تاثیر مثبت آن از بین میرود. همچنیناگر ماده غذایی حاوی کربوهیدرات، پروتئین نیز داشته باشد، اسید آمینهموجود در پروتئین هم تقویت روحیه شما را به تاخیر میاندازد.پس برای اینکه سرور و شادمانی در دلتان بار دهد، بهتر است از مواد غذایی دارایکربوهیدرات زیاد و چربی و پروتئین کم استفاده کنید. مواردی مانند قند،شکر، سیبزمینی تنوری یا پخته یا حتی یک قاشق عسل مرغوب.

4- یک لیوان پر، آب خنک
هر وقت احساس خستگی و کسلی کردید، یک لیوان بزرگ آب خنک بنوشید.
باتوجه به اینکه 60 درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است و حتی 85 درصد بافتمغز نیز آب است، عجیب نیست که با کمبود آب در بدن، احساس سرگیجه، سردرد،بیحالی و یبوست به شخص دست دهد.
حداقل روزی 8 لیوان نوشیدنی مصرفکنید. البته همه نوشیدنیها خاصیت آب را ندارند. بهطور مثال، کافئین مدر(ادرارآور) است و با مصرف آن، بدن آب بیشتری از دست میدهد. بعضیآبمیوهها و نوشیدنیها هم که دارای سدیم هستند، ذخیره آب بدن را تا حدبسیاری مصرف میکنند. پس بهترین گزینه برای نوشیدنی، همان آب یا آب معدنیاست.

5- جوراب ضخیم بپوشید
برای این که احساس آرامش درونی کنید، جورابهای ضخیم بپوشید و دستهایتان را دور یک فنجان چای داغ، حلقه کنید.
اگرتاکنون به ماساژ درمانی رفته باشید، حتما دیدهاید که آنها دستها و پاهایشما را با جوراب و دستکشهای گرم میپوشانند. دکتر چارلز رایسیون، مدیرکلینیک ایمنیشناسی رفتاری دانشگاه اموری، معتقد است: <دست و پای گرم،رابطه بسیار نزدیکی با آرامش و نشاط درونی دارد.>
مطالعات و تحقیقاتی که راجع به کاهش اضطراب در دانشگاه هاروارد انجام شده، نشان میدهد افراد آرام و بانشاط، دست و پای گرمی دارند.
خب،همین حالا جورابهای قدیمی و ضخیمتان را که ته کمد یا چمدان انداختهایدو دیگر دوستشان ندارید، بیرون بیاورید و بپوشید. اگر در آینه خود را نگاهکنید، حتما لبخند زیبایی را روی لبانتان میبینید.

6- کاکائوی داغ، نوشیدنی شادیآور
برایرهایی از کسالت بعدازظهرها، یک لیوان کاکائوی داغ بنوشید. دکترآلنهایریش، معتقد است شکلات یک نوع ماده غذایی بسیار مقوی و انرژیزااست، زیرا سرشار است از موادی که روی فعل و انفعالات مغز تا‡ثیر میگذارندو تقویت روحیه را سبب میشوند. یکی از مواد موجود در کاکائو، کافئین استکه منبعی غنی از انرژی به شمار میآید. ماده بعدی، اندورفین است که درد راتسکین میدهد. همچنین مواد و دانههای شبه مخدر موجود در کافئین هم خواصآرامبخشی دارند و احساس سرمستی را به ارمغان میآورند. اما چنانچه خوردنموادی مانند کاکائو که کالری بسیار بالایی دارد به هر دلیلی برایتان مضراست یا دوستش ندارید، حتی نفس کشیدن در بخاری که از کاکائوی داغ برمیخیزدنیز شما را مسرور و شادمان میکند. دکتر هایریش میگوید: <استنشاق بویمطلوب، مانند بوی شکلات، هم در تقویت روحیه موِثر است و هم عطر شور و شوقو مسرت را در وجودتان میپراکند.>

7- تلویزیونها خاموش
هروقت که میتوانید، آخر هفته، یا حتی روزی یک ساعت، تلویزیون را خاموش کنیدو به جای آن، سرگرمیهای دیگر را امتحان کنید و با خانواده خوش بگذرانید.خاموشی تلویزیون برای تمام افراد خانواده مفید است. تحقیق و بررسیهایتکمیلی در این باره نشان میدهد بعد از تماشای برخی تبلیغات و پیامهایبازرگانی از تلویزیون، بچهها حالت افسردگی و عصبی پیدا میکنند.
باخاموش کردن تلویزیون، شما وقت بیشتری دارید تا ارزش محبت و زندگی واقعی رادرک کنید و به دیگران نیز هدیه دهید.هرچند وقت یکبار، کنترل تلویزیون راجایی مخفی کنید تا به همراه تمام افراد خانواده از زندگی لذت ببرید.

8- به یوگا بپردازید
رویپاهایتان بایستید. شانهها پایین، انگشتان دست را به هم بند کنید و دستهارا رو به بالا بکشید. کف دستهایتان رو به سقف باشد. پاها را محکم رویزمین فشار دهید و در همین حالت 10 مرتبه آرام، نفس عمیق بکشید. یوگا نهتنها روح شما را تسکین میبخشد، بلکه شادابی و طراوت را نیز به شما ارزانیمیکند.

9- خاطرات شیرین را مرور کنید
برای انرژی گرفتن و شارژشدن، روی میز کارتان یکی از عکسهای زیبا و به یادماندنی خانوادگی کهخاطرات خوشی را برایتان تداعی میکند، بگذارید. دکتر جودی وایسر، مدیرمرکز عکس درمانی در ونکوور میگوید: <خیره شدن به یک عکس، باعث میشودهوشیاری شخص به سمت آن موقعیت زیبا و جذاب حرکت کند و احساس هیپنوتیزم بهفرد دست دهد و احساس کند در آن فضا و زمان است.>
دکتر دیوید کراس،نویسنده کتاب عکس درمانی و سلامت روحی هم معتقد است: <دیدن عکسهای بهیادماندنی، ناراحتی و افسردگی را از میان میبرد و روحیه و نشاط راجایگزین میکند.> بنابراین تعدادی عکس خانوادگی که شما را به یادخاطرات زیبایی اندازد، را انتخاب کنید و همراه داشته باشید. یکی را رویمیز کارتان بگذارید، یکی را در کیف دستی و بقیه را هر جای دیگری که فکرمیکنید احتیاج به تقویت روحیه و انرژی دارید.

10- اخمها باز!
همیشهخونگرم، مهربان و خوش خلق باشید. دوستانه برخورد کردن حتی وقتی عصبانی وناراحت هستید، لذت از زندگی و احساس خوشبختی را افزایش میدهد. در اینخصوص مطالعهای در دانشگاه فارست روی دانشجویان انجام شد و نتیجه این بودکه هم دانشجویان درونگرا و گوشهگیر و هم دانشجویان برونگرا و شاداب،بعد از این که با هم صمیمی شدند و رفتارشان دوستانه و خونگرم شد، هر دوگروه احساس شادمانی و مسرت کردند و هیچکدام دیگر غمگین و ناراحت نبودند.